Computers

Image

ASK BAB 1

17
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Berikut adalah langkah-langkah yang terlibat dalam proses Y. Apakah proses Y?

  Pemecahan masalah

  Teknik Leraian

  Pemikiran Komputasional

  Pemikiran komputer

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Berikut merupakan ciri-ciri bagi teknik komputasional.Nyatakan teknik tersebut.

  Leraian

  Pengecaman Corak

  Penisklaan

  Pengitlakan

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Berikut adalah proses menyelesaikan masalah menggunakan teknik pemikiran komputasional.


  I- Proses membentuk satu model penyelesaian masalah berdasarkan ciri kesamaan.

  II- Meninggalkan perkara yang tidak penting,

  III- Mengesan dan menggunakan pengecaman corak bagi menyelesaikan masalah.

  IV- Memecahkan masalah kepada bahagian yang lebih kecil.


  Susun mengikut urutan yang betul aliran proses penyelesaian masalah menggunakan teknik pemikiran komputasional.

  I.II.III dan IV

  II,III,IV dan I

  III,IV,I dan II

  IV,III,II dan I

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes