QUIZ
Використання природних умов і природних ресурсів .
an hour ago by
12 questions
Q.

До найпотужніших забруднівачів повітря міст належать:

answer choices

супермаркети

автозаправні станції

автотранспорт

автомайстерні

Q.

Найвищу концентрацію викидів шкідливих речовин у повітрі зафіксовано в .... області :

answer choices

Одеській

Харківській

Львівській

Донецькій

Q.

Природні ресурси, від яких найбільше залежить розвиток промисловості, називають:

answer choices

лісовими

рекреаційними

мінерально-сировинними

кліматичними

Q.

30 - кілометрова зона навкруги Чорнобильської АЕС має категорію:

answer choices

дуже забрудненої

надзвичайно забрудненої

екологічної катастрофи

помірно забрудненої

Q.

Серед перелічених заповідників біосферним є:

answer choices

Поліський

Чорноморський

Луганський

Канівський

Q.

Заходи, спрямовані на відновлення родючості земель називають:

answer choices

рекультивацією

меліорацією

акумуляцією

денудацією

Q.

Природні ресурси, які сприяють. відновленню психічних та фізичних сил людини, називають:

answer choices

рекреаційними

біологічними

мінерально-сировинними

водними

Q.

Наслідком негативного впливу людства на природу вважається:

answer choices

розвиток науки, застосування технічних винаходів

збільшення кількості стихійних явищ

збільшення площ заповідних територій

використання очисних споруд і пристосувань

Q.

Геоекологічна ситуація в Україні оцінюється як:

answer choices

задовільна

добра

кризова

сприятлива

Q.

Господарська діяльність не проводиться в межах :

answer choices

заказників

національних парків

ботанічних садів

природних заповідників

Q.

Система спостережень і контролю за станом природних і антропогенних ландшафтів, проуесами і явищами, які вних відбуваються, для раціонального використання природних умов і природних ресурсів таїх охорони називають.....

answer
моніторингом
alternatives
моніторинг
Q.

Єдиний у Європі великий масив малозмінених сухостепових ландшафтів, в якому представлені спавжні,чагарникові й лучні степи, водно-болотні комплекси називається ......

answer
Асканія-Нова
alternatives
Асканія - Нова
Quizzes you may like
20 Qs
Bone Classification
1.3k plays
Biology
20 Qs
Skeletal, Muscular, Integumentary
22.6k plays
20 Qs
Histology
4.0k plays
Other
10 Qs
Types of Muscle
1.6k plays
Science - 5th
18 Qs
Sarcomere
1.6k plays
10 Qs
Skeleton
1.4k plays
20 Qs
Skeleton
2.6k plays
10 Qs
Integumentary, Skeletal, and Muscular Systems
1.6k plays
Why show ads?
Report Ad