Computers, Science

6th -

University

Image

Final Quizz

4
plays

7 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu lệnh "def add():" dùng để làm gì?

  Tạo ra hàm tên là sub.

  Tạo ra hàm tên là add.

  Tạo ra hàm tên là div.

  Tạo ra hàm tên là mul.

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Đâu là tác dụng của hàm.

  Có thể tái sử dụng.

  Làm cho chương trình ngắn gọn, dễ đọc và tối ưu hơn.

  Cập nhật sửa lỗi nhanh chóng.

  Làm đẹp.

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu lệnh "import turtle" dùng để làm gì?

  Khai báo thư viện math để sử dụng trong chương trình.

  Khai báo thư viện turtle để sử dụng trong chương trình.

  Không có tác dụng gì.

  Nhập khẩu rùa.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?