QUIZ
Revíziós külpolitika eredményei!
an hour ago by
10 questions
Q.

Melyik nemzetközi szervezetbe lépett be az alábbiak közül a Bethlen kormány az 1920-as években?

answer choices

Egyesült Nemzetek Szervezete - ENSZ

Nemzetek Szövetsége - Népszövetség

Kisantant

Antant

Q.

Mely ország NEM tartozott az első világháború vesztes hatalmai közé?

answer choices

Magyarország

Ausztria

Törökország

Franciaország

Q.

Mely államhoz csatolták az első világháború után Erdélyt?

answer choices

Romániához

Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz

Csehszlovákiához

Ausztriához

Q.

Melyik eszme vagy mozgalom célja az elvesztett szülőföld visszaigénylése és visszafoglalása.

answer choices

revizionizmus

nacionalizmus

irredentizmus

liberalizmus

Q.

Mikor volt az első bécsi döntés?

answer choices

1938

1939

1940

1941

Q.

Mikor volt a második bécsi döntés?

answer choices

1938

1939

1940

1941

Q.

Mely területet kapta vissza hazánk az első bécsi döntés során?

answer choices

Észak-Erdélyt és Székelyföldet

Bácskát, Bánátot

Kárpátalját

Felvidék magyarlakta területeit

Q.

Mely területet kapta vissza Magyarország a 2. bécsi döntésben?

answer choices

Észak-Erdélyt és Székelyföldet

Bácskát, Bánátot

Kárpátalját

Felvidék magyarlakta területeit

Q.

Melyik évben került vissza Kárpátalja Magyarországhoz?

answer choices

1938

1939

1940

1941

Q.

Mely sorok származnak Juhász Gyula Trianon verséből?

answer choices

Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban

Csonka Magyarország nem ország, Nagy Magyarország mennyország

Mert nem lehet feledni, nem, soha, Amíg magyar lesz és emlékezet

Igazságot Magyarországnak

Quizzes you may like
18 Qs
Sarcomere
1.6k plays
14 Qs
Skeleton and Joints
1.7k plays
Science - 4th
20 Qs
Bone Classification
1.3k plays
Biology
10 Qs
Types of Muscle
1.6k plays
Science - 5th
11 Qs
Sports Injuries
1.6k plays
12 Qs
Skeletal and Muscular System
2.9k plays
Science - 5th
20 Qs
Bones and Muscles
7.1k plays
10 Qs
Integumentary, Skeletal, and Muscular Systems
1.6k plays
Why show ads?
Report Ad