QUIZ
Comunismul în perioada interbelică
14 days ago by
15 questions
Q.

Comunismul este o ideologie politică de:

answer choices

extrema-stângă

extrema-dreaptă

centru-stânga

centru-dreapta

Q.

Termenul de proletariat desemnează:

answer choices

burghezi

industriași

muncitori

țărani

intelectuali

Q.

Ideologia comunistă își are originile în operele lui:

answer choices

Karl Marx

Stalin

Mao Zedong

Friedrich Engels

Q.

Rusia a devenit un stat comunist în anul:

answer choices

1917

1922

1924

1932

Q.

Poliția politică din Rusia este:

answer choices

OVRA

Armata Roșie

CEKA

KGB

Q.

U.R.S.S. s-a constituit în anul:

answer choices

1917

1922

1924

1926

Q.

Comuniștii pretindeau că vor realiza un transfer de putere, înlocuind ”dictatura burgheziei” cu:

answer choices

”dictatura socialistă”

”dictatura intelectualilor”

”dictatura țăranilor”

”dictatura proletariatului”

Q.

O caracteristică a comunismului/ideologiei comuniste este:

answer choices

rasismul

corporatismul

realizarea unei societăţi egalitare prin desființarea proprietății private

elita are rolul conducător

Q.

O caracteristică a comunismului/ideologiei comuniste este:

answer choices

anticomunismul

schimbarea societății de către proletariat prin revoluție

”dictatura burgheziei”

ortodoxismul

Q.

Primul lider comunist din Rusia a fost:

answer choices

Karl Marx

Lenin

Stalin

Nikita Hrușciov

Q.

Un stat care nu a făcut parte din U.R.S.S. este:

answer choices

Georgia

Armenia

Polonia

Ucraina

Belarus

Q.

O caracteristică a ideologiei comuniste este:

answer choices

rasismul

antisemitismul

alianța dintre clasa muncitoare și țărănime

elita are rolul conducător

Q.

Lenin a fost urmat la conducerea URSS de către:

answer choices

Stalin

Mao Zedong

Mihail Gorbaciov

Leonid Brejnev

Q.

”Marea teroare” din URSS a fost declanșată de către:

answer choices

Lenin

Stalin

Marx

Brejnev

Q.

O practică politică totalitară aplicată în URSS a fost:

answer choices

libertatea de exprimare

dreptul la proprietate

separarea puterilor în stat

cultul personalității conducătorului

Quizzes you may like
15 Qs
An Inspector Calls Context
2.7k plays
10 Qs
Early Filipino Revolts
1.9k plays
11 Qs
Anansi Learns a Lesson
3.1k plays
English and Language Arts - 3rd
16 Qs
Communism
6.7k plays
Geography and Global Studies
11 Qs
An Inspector Calls - Theme
971 plays
20 Qs
Latin American Revolutions
1.5k plays
9 Qs
Haitian Revolution
1.5k plays
World History
10 Qs
Bonne Annee
1.6k plays
Why show ads?
Report Ad