QUIZ
Democrația în România interbelică
14 days ago by
17 questions
Q.

În perioada interbelică, România a avut un regim democratic până în anul:

answer choices

1918

1923

1930

1938

Q.

Democrația din România interbelică a avut la bază Constituția din anul:

answer choices

1866

1923

1938

1948

Q.

Constituția din 1923 a fost adoptată în timpul Regelui:

answer choices

Carol I

Ferdinand I

Carol al II-lea

Mihai I

Q.

Constituția din 1923 are un caracter:

answer choices

democratic

autoritar

totalitar

republican

Q.

Democrația din România interbelică a luat sfârșit în 1938 când a fost adoptată o nouă constituție de către Regele:

answer choices

Carol I

Ferdinand I

Carol al II-lea

Mihai I

Q.

O practică politică democratică aplicată în România între anii 1923-1938 a fost:

answer choices

cenzura

teroare și represiune

pluripartidism

impunerea partidului unic

Q.

Principalul partid politic din România interbelică a fost:

answer choices

PNȚ

PCR

PSD

PNL

Q.

Două ideologii democratice din România interbelică au fost:

answer choices

liberalism

nazism

comunism

țărănism

Q.

Cel mai important lider PNL a fost:

answer choices

Corneliu Zelea Codreanu

Iuliu Maniu

Ion Mihalache

Ion I. C. Brătianu

Q.

Cel mai important lider PNȚ a fost:

answer choices

Ion I. C. Brătianu

Ion Mihalache

Iuliu Maniu

Corneliu Zelea Codreanu

Q.

PNȚ s-a constituit în anul:

answer choices

1918

1923

1926

1938

Q.

PNȚ s-a constituit prin fuziunea partidelor:

answer choices

Partidul Comunist Român

Partidul Național Liberal

Partidul Național

Partidul Țărănesc

Q.

Partidul Comunist Român a fost înființat în anul:

answer choices

1918

1921

1923

1926

Q.

Partidul Comunist Român a fost scos în afara legii în anul:

answer choices

1918

1921

1923

1924

Q.

Cel mai important lider al legionarilor a fost:

answer choices

Ion I. C. Brătianu

Corneliu Zelea Codreanu

Nicolae Iorga

Ion Mihalache

Iuliu Maniu

Q.

Partidul ”Legiunea Arhanghelului Mihail” a fost înființat în anul:

answer choices

1923

1924

1926

1927

Q.

O practică politică democratică aplicată în România între anii 1923-1938 a fost:

answer choices

înființarea de organizații de masă

îndoctrinarea și crearea ”omului nou”

separarea puterilor în stat

înființarea poliției politice

Quizzes you may like
14 Qs
Advanced Word Documents
1.1k plays
16 Qs
What is Democracy? Why Democracy?
1.9k plays
11 Qs
Grace For President
3.6k plays
10 Qs
Was - Were
1.0k plays
10 Qs
Our Constitution
1.7k plays
10 Qs
Running for Political Office
1.1k plays
10 Qs
Election Day Vocabulary
1.0k plays
13 Qs
Vote!
3.5k plays
Why show ads?
Report Ad