QUIZ
Garis-garis Sejajar Dipotong Sebuah Garis
9 minutes ago by
11 questions
Q.

Pasangan sudut sehadap adalah....

answer choices

A \angle A\ dan D\angle D

D\angle D dan S\angle S

Q\angle Q dan S\angle S

D\angle D dan Q\angle Q

Q.

Pasangan sudut dalam berseberangan adalah....

answer choices

A\angle A dan R\angle R

A\angle A dan P\angle P

C\angle C dan P\angle P

C\angle C dan R\angle R

Q.

Jika  A=125°\angle A=125\degree , maka besar  R\angle R   adalah....

answer choices

 235°235\degree  

 125°125\degree  

 65°65\degree  

 25°25\degree  

Q.

Pasangan sudut dalam sepihak adalah ....

answer choices

Sudut A2 dan B6

Sudut A3 dan B8

Sudut A4 dan B6

Sudut A1 dan B5

Q.

Pernyataan berikut yang benar adalah ….

answer choices

Jumlah sudut-sudut dalam berseberangan 180°

Sudut-sudut bertolak belakang tidak sama besar

Sudut-sudut luar berseberangan sama besar

Jumlah dua sudut dalam sepihak 360°

Q.

Perhatikan gambar !

Besar sudut ABC = ….

answer choices

115°

75°

65°

45°

Q.

Jika besar sudut A4 adalah 105o105^o   maka besar sudut B7 adalah ....

answer choices

 105o105^o  

 75o75^o  

 65o65^o  

 70o70^o  

Q.

Jika besar  \angle 7 = 130 °\degree  maka besar  \angle 2 adalah . . . 

answer choices

40 °\degree  

50 °\degree  

60 °\degree  

70 °\degree  

Q.

Perhatikan gambar. Nilai x adalah…..

answer choices

35o

34o

36o

40o

Q.

Perhatikan gambar. Nilai sudut p dan q adalah...

answer choices

p = 65o ; q = 120o

p = 65o ; q = 140o

p = 60o ; q = 40o

p = 60o ; q = 75o

Q.

Berdasarkan gambar berikut nilai x, y, dan z berturut-turut adalah ….

answer choices

97o, 65o, 75o

97o, 115o, 75o

97 o, 115 o, 105 o

115 o, 83 o, 75 o

Quizzes you may like
20 Qs
Vertebrate Classification
2.0k plays
Science - 4th
19 Qs
Adaptations
1.3k plays
Science - 3rd
16 Qs
Animals
6.1k plays
10 Qs
Structure of Living Things; Generation Genius
2.8k plays
Science - 6th
13 Qs
Animals
56.9k plays
10 Qs
Mammals
5.7k plays
20 Qs
Adaptations
3.5k plays
Science - 4th
18 Qs
Plants and Animals
1.9k plays
Why show ads?
Report Ad