QUIZ
Organizarea administrativă a Romaniei”
13 minutes ago by
4 questions
Q.

Unitate administrativ- teritorială mai mică. Este alcătuită din unul sau mai multe sate.

answer choices

oras

comuna

resedinta

judet

Q.

Oraşe mai mari, care au funcţii de gospodărire doar a unei părţi din judeţ.

answer choices

judet

comuna

municipiu

capitala

Q.

Sunt mari centre economice, culturale, iar cele mai importante dintre acestea sunt numite municipii

answer choices

satele

municipiile

orasele

satele

Q.

uUnitatea administrativ-teritorială cea mai întinsă, în

componenţa acesteia intrând reşedinţa de judeţ, municipiul şi comuna.

answer choices

judet

sat

comuna

municipiu

Why show ads?
Report Ad