QUIZ
Fabel Jawa
19 minutes ago by
10 questions
Q.

Macan lan Tikus kuwi salah sijining tuladha dongeng ....

answer choices

fabel

novel

sinetron

Q.

Ing alas , ana Tikus dioyak-oyak Kucing.

Crita iku kadadeane ana ing ....

answer choices

laut

alas

omah

Q.

Macan mesakke karo Tikus. Dheweke tangi nuli nggereng lan mencereng marang Kucing. Banjur Kucing keweden nggeblas mlebu alas.

Macan duwe watak ....

answer choices

jireh

jahat

seneng tetulung

Q.

Kucing wedi nalika Macan nggereng.

Kosok balene tembung wedi yaiku....

answer choices

kendel

gedhe

jireh

Q.

"Matur nuwun Can, aku wis mbok tulungi." Mengkono kandhane Tikus.

Prilaku becik sing bisa diconto saka Tikus yaiku ....

answer choices

Ditulungi langsung lunga

Ngucapke matur nuwun

Nyalahke Macan sing wis nulungoi

Q.

Ing crita " Kancil, Baya, lan Kebo" sing ketindhihan kayu gedhe kuwi yaiku ....

answer choices

Kancil

Baya

Kebo

Q.

Baya tumindake ora pantes ditiru amerga ....

answer choices

Apikan karo Kebo

Arep nyokot punuke Kebo

Nulungi Kebo

Q.

Tuladhane tumindak becik marang kanca yaiku ....

answer choices

nakali kancane

nulung kancane

pilih-pilih kanca

Q.

Baya ketindhihan kayu gedhe kang ambruk ana ing ....

answer choices

kebon

sawah

pinggir kali

Q.

Kayu kang nindhihi Baya disundang nganggo ....Kebo.

answer choices

sikile

awake

sungune

Quizzes you may like
13 Qs
Adaptations Behavioral Physiological Structural
1.9k plays
Science - 7th
17 Qs
Animal Adaptations
1.2k plays
Science - 4th
10 Qs
Identify Animals
1.1k plays
20 Qs
Add and Subtract Whole Numbers Word Problems
2.3k plays
Math - 6th
10 Qs
Mammals
5.7k plays
13 Qs
Animals
56.9k plays
18 Qs
Amphibians
1.3k plays
10 Qs
Animal Kingdoms
3.1k plays
Why show ads?
Report Ad