Other

9th

grade

Image

AP 9 4.1 wed.

9
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Tumutukoy sa kabuuang halaga o kita ng mga produkto at serbisyo na nilikha sa loob at labas ng bansa kabilang ang mga kita ng OFW sa isang taon.

  GDP

  GNP

  Net Factor Income

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Nagmamay-ari ng salik ng produksiyon at tumatanggap ng kabayaran mula sa kompanya.

  Bahay kalakal

  Sambahayan

  Pamahalaan

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  ideya tungkol sa paikot na daloy ng ekonomiya ay makikita sa inilathalang Tableau economique ni _________

  Alfred Marshall

  Francois Quesnay

  John Maynard Keynes

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?