Religious Studies

University

Image

Din felsefesi 3. ünite

2
plays

23 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Günümüz din dili tartışmalarında öne çıkan ve büyük sorun oluşturan 'sınırlı tanrı anlayışı' konusunda asırlar öncesinden oldukça açıklayıcı bilgi veren filozof kimdir?

  İbn Arabi

  İbn bacce

  Eflatun

  Farabi

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Hangisi din dili tartışmalarında öne çıkan 3 noktadan biri değildir?

  Aşkın ile ilişkisi

  Verili oluşu

  İnsan için gönderilişi

  Din olgusu

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Din dili ile tanrıyı konuşmaya yönelik tartışmaları anlaşılır bir biçimde anlayabilmek için iki temel kavrama ihtiyaç vardır.Bu kavramlar hangisinde doğru verilmiştir?

  Anımsama-anlatma

  Bilme-bilgilendirme

  Doğrulama-yanlışlama

  Çözümleme-doğrulama

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?