QUIZ
แบบทดสอบระบบปฎิบัติการ2564
39 minutes ago by
40 questions
Q.

ซอฟต์แวร์ระบบ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

answer choices

1 ประเภท

3 ประเภท

2 ประเภท

4 ประเภท

Q.

ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับตัวแปลภาษาแบบคอมไพเลอร์ (Compiler) และอินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter)

answer choices

คอมไพเลอร์แปลทีละบรรทัด

อินเตอร์พรีเตอร์แปลทั้งโปรแกรม

คอมไพเลอร์แปลทั้งโปรแกรม

อินเตอร์พรีเตอร์แปลภาษาระดับต่ำ

Q.

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบทำหน้าที่ศึกษาและรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบและ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้ระบบมีความหมายตามข้อใด

answer choices

Programmer

System Analyst and Designer

User

Operator

Q.

ข้อใดเป็นหน้าที่ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่ถูกต้อง

answer choices

ควบคุมการคำนวณ

เป็นสื่อกลางระหว่างฮาร์ดแวร์กับบุคลากร

ควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมด

ควบคุมการใช้งานโปรแกรม

Q.

Hyper–V เป็นเทคโนโลยีแบบใดของ Window 8

answer choices

สามารถเรียกใช้ระบบปฏิบัติการได้

หน้าจอ Start แบบ Windows 7

สามารถเรียกใช้ระบบปฏิบัติการได้พร้อมกันหลายตัว

จอภาพแบบสามมิติ

Q.

ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

answer choices

จัดการตารางการใช้ทรัพยากร

จัดการข้อมูลและสารสนเทศในหน่วยความจำ

จัดการด้านการรักษาความปลอดภัย

ควบคุมโปรแกรมประยุกต์

Q.

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพา

answer choices

Andriod เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส

ทุกแอปพลิเคชันสร้างโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือต้องง่ายต่อการใช้งาน

ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ติดตั้งมาพร้อมกับอุปกรณ์พกพา

Q.

จัดการหน้าต่างโปรแกรมพร้อมกันได้ 4 โปรแกรมบนหน้าจอเดียวเป็นคุณสมบัติใดของ Windows 10

answer choices

Start Menu

Task View

Snap Assist

Multiple Desktops

Q.

ความแตกต่างของประเภทโปรแกรมระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยวกับแบบเครือข่ายคือข้อใด

answer choices

จำนวนซอฟต์แวร์ประยุกต์

จำนวนโปรแกรมที่ใช้งาน

จำนวนครั้งของการใช้งาน

จำนวนผู้ใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

Q.

การติดตั้งโปรแกรม Ubuntu จำเป็นต้องดาวน์โหลดไฟล์ใดถูกต้องที่สุด

answer choices

ISO

ISO Ubuntu

ISO Linux

ISO POS

Q.

ในการทำแผ่นบูตสามารถปฏิบัติการด้วยโปรแกรมใดที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

answer choices

WinRAR

NERO

Win Total

Rufus

Q.

การกำหนดค่าการติดตั้งในขั้นตอนที่ 2 การเลือกการติดตั้งแบบ 64 bit หรือ 32 bit ขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติในข้อใด

answer choices

ความจุฮาร์ดดิสก์

ความเร็ว CPU

การประมวลผลข้อมูล

ความจุของหน่วยความจำแรม

Q.

การกดปุ่ม Windows+Spacebar บนแป้นพิมพ์ในระบบปฏิบัติการ Ubuntu หมายถึงข้อใด

answer choices

สลับแป้นพิมพ์ภาษา

แสดงหน้าต่าง Settings

กลับสู่หน้า Desktop

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

Q.

หลังจากกำหนดคุณสมบัติสำหรับการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว หากต้องการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 10 ต้องคลิกปุ่มใด

answer choices

Setup

Install

Install now

Windows 10

Q.

ข้อใดถูกต้อง

answer choices

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่สามารถดาวน์โหลดได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สามารถดาวน์โหลดได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การติดตั้งเครื่องพิมพ์ต้องผ่านการติดตั้งจากแผ่นซีดีเท่านั้น

การติดตั้งเครื่องพิมพ์ต้องติดตั้งผ่าน Devices and Printers เท่านั้น

Q.

การติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบ Local กับ Network แตกต่างกันตามข้อใด

answer choices

แบบ Local ติดตั้งเครื่องพิมพ์เฉพาะเครื่อง ส่วนแบบ Network ติดตั้งแบบเครือข่าย

Network ติดตั้งเครื่องพิมพ์เฉพาะเครื่อง ส่วน Local ติดตั้งแบบเครือข่าย

ทั้งแบบ Local และแบบ Network เป็นการติดตั้งเฉพาะเครื่องเท่านั้น

ทั้งแบบ Network และแบบ Local เป็นการติดตั้งระบบเครือข่ายเครื่องเท่านั้น

Q.

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

answer choices

เสียบสายเมื่อเริ่มบูตเครื่องใหม่


การติดตั้ง HP Laser 1020 ไม่ต้องเสียบสาย USB

การติดตั้ง HP Laser 1020 ต้องเสียบสาย USB ขณะติดตั้ง

การติดตั้ง HP Laser 1020 ต้องเสียบสาย USB ก่อนติดตั้ง

Q.

ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาหลังจากเข้าสู่หน้าต่าง Control Panel คลิกตามข้อใด

answer choices

Insert date and time

Edit date and time

Change time and date

Change date and time

Q.

โปรแกรม Snipping Tool ใน Windows 7 มีไว้สำหรับปฏิบัติการตามข้อใด

answer choices

สแกนภาพ

วาดภาพ

คัดลอกไฟล์

Capture หน้าจอ

Q.

คุณสมบัติของซีพียู (CPU) สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขั้นต่ำของแบบ 64 บิต คือข้อใด

answer choices

1 GHz

2 GHz

5 GHz

8 GHz

Q.

Ribbon Interface หมายถึงข้อใด

answer choices

การโต้ตอบกับผู้ใช้

แถบเครื่องมือสำหรับประสานการใช้งานกับผู้ใช้

แถบเครื่องมือสำหรับการใช้งานทั่วไป

การเชื่อมต่ออุปกรณ์

Q.

โปรแกรมหรือ Apps ต่าง ๆ จะแสดงในส่วนที่เรียกว่าส่วนใดของ Windows 8

answer choices

Taskbar

Desktop

Title Bar

Start Screen

Q.

ในระบบปฏิบัติการ Windows 8 ถ้าต้องการแสดง Libraries ต้องปฏิบัติการตามข้อใดถูกต้องที่สุด

answer choices

คลิกเมนู Edit ตามด้วยคลิก Navigation pane

คลิกเมนู Insert ตามด้วยคลิก Navigation pane

คลิกเมนู Edit ตามด้วยคลิก Navigation pane และคลิก Show Libraries

คลิกเมนู View ตามด้วยคลิก Navigation pane และคลิก Show Libraries

Q.

ระบบปฏิบัติการประเภทใดที่เหมาะสมกับการใช้งานในสถานศึกษา

answer choices

Windows 10 Pro

Windows 10 IOT Core

Windows 10 Mobile Enterprise

Windows 10 Education

Q.

โปรแกรมที่สามารถ Video call หากันได้ คือข้อใด

answer choices

Skype for Windows

Sticky Notes Pro

VLC media

Draw board PDF

Q.

โปรแกรมในข้อใดที่สามารถนำมาประยุกต์สร้างเว็บเพจได้

answer choices

Notepad

Snipping Tool

Sticky Note

Sound Record

Q.

ข้อใดคือความหมายของโปรแกรมกลุ่ม Accessories

answer choices

โปรแกรมที่ไม่มีในระบบปฏิบัติการ

โปรแกรมนำเสนองาน

โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ

โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ถูกติดตั้งพร้อมกับระบบปฏิบัติการ

Q.

โปรแกรมใดที่นำมาประยุกต์ในการสแกนไฟล์ภาพ

answer choices

Notepad

Snipping Tool

Sticky Note

Paint

Q.

ข้อใดคือหน้าที่ของโปรแกรม Snipping Tool

answer choices

วาดรูป

จับภาพหน้าจอ

คำนวณตัวเลข

บันทึกเสียง

Q.

ข้อใดคือโปรแกรมในกลุ่ม Accessories

answer choices

โปรแกรม Notepad

โปรแกรม Notepad++

โปรแกรม Photoshop

โปรแกรม PowerPoint

Q.

ระบบปฏิบัติการประเภทใดที่เหมาะสมกับการใช้งานทั่วไป

answer choices

Windows 10 Home

Windows 10 Education

Windows 10 Mobile

Windows 10 Enterprise

Q.

โปรแกรมที่สามารถ Video call หากันได้ คือข้อใด

answer choices

Skype for Windows

Sticky Notes Pro

VLC media player

Draw board PDF

Q.

ข้อใดเป็นการเรียกใช้คำสั่งเปิดศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึงได้ถูกต้อง

answer choices

Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Num LocK

Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Print Screen

Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Space bar

windows + U

Q.

หากต้องการดูรายชื่อโปรแกรมที่ติดตั้ง ในคำสั่งเมนูลัด ต้องเลือกข้อใด

answer choices

คลิกที่ Device Manager

คลิกที่ Apps and Features

คลิกที่ Even Viewer

คลิกที่ Setting

Q.

การตั้งชื่อกรุ๊ปแอปพลิเคชันต่าง ๆ บนหน้าจอสตาร์ตต้องคลิกเลือกรายการใด

answer choices

คลิกขวา Customize to bring up the labels

คลิกซ้าย Customize to bring up the labels

คลิกขวาที่ Bring up to the labels

คลิกซ้ายที่ Bring up to the labels

Q.

หากต้องการปิดเครื่องอย่างเร่งด่วนต้องปฏิบัติการตามข้อใด

answer choices

คลิกที่ขอบมุมขวาของเดสก์ท็อป

คลิกที่ขอบมุมบนของเดสก์ท็อป

คลิกที่ขอบมุมซ้ายของเดสก์ท็อป

คลิกที่ขอบมุมล่างของเดสก์ท็อป

Q.

คุณสมบัติของนาฬิกาใน Windows 8 สิ่งที่โดดเด่นคือข้อใด

answer choices

กำหนดเวลาได้ถูกต้อง

สามารถตั้งปลุกได้หลายเวลา และกำหนดเสียงปลุกแบบอัตโนมัติได้

บอกเวลาได้ชัดเจนกว่าวินโดวส์รุ่นเดิม

สามารถแสดงได้ตลอดเวลา

Q.

โปรแกรมหรือ Apps ต่าง ๆ จะแสดงในส่วนที่เรียกว่าส่วนใดของ Windows 8

answer choices

Taskbar

Desktop

Title Bar

Start Screen

Q.

Ribbon Interface หมายถึงข้อใด

answer choices

การโต้ตอบกับผู้ใช้

เครื่องมือหลัก

แถบเครื่องมือสำหรับการใช้งานทั่วไป

แถบเครื่องมือสำหรับประสานการใช้งานกับผู้ใช้

Q.

ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มมาของ Windows 7 ที่ถูกต้อง

answer choices

เพิ่มโปรแกรม Office 13

เพิ่มโปรแกรมภาษา

Start Menu แบบใหม่

มีการคัดลอกไฟล์แบบพิเศษ

Quizzes you may like
20 Qs
Geology & The Rock Cycle
2.6k plays
Science - 6th
10 Qs
Rock Classification
1.1k plays
10 Qs
Fossils and Geologic Time
2.6k plays
19 Qs
Rocks
2.4k plays
10 Qs
Geologic Time
1.4k plays
Science - 7th
20 Qs
Rock Transformations
3.8k plays
Science - 7th
10 Qs
Rock Cycle Diagram Reading
2.8k plays
10 Qs
Bill Nye Fossils
1.8k plays
Why show ads?
Report Ad