QUIZ
Triunghiul
an hour ago by
10 questions
Q.

Triunghiul care are două laturi de lungimi egale se numește:

answer choices

echilateral

scalen

isoscel

Q.

Un triunghi care are măsura unui unghi egală cu 90o se numește:

answer choices

ascuțitunghic

dreptunghic

obtuzunghic

Q.

Știind că măsura unghiului B este de 57o, iar măsura unghiului C de 38o, măsura unghiului A este de...

answer choices

67o

85o

100o

Q.

Care este măsura unghiului EXTERIOR unghiului C ?

answer choices

100o

80o

140o

Q.

Semidreapta cu originea în vârful unghiului și care împarte acel unghi în două unghiuri de măsuri egale este:

answer choices

mediatoarea

înălțimea

bisectoarea

Q.

Punctul de intersecție a bisectoarelor unghiurilor unui triunghi reprezintă:

answer choices

centrul cercului circumscris triunghiului

centrul cercului înscris în triunghi

centrul de greutate al triunghiului

Q.

În această imagine este ilustrată concurența ... , iar punctul lor de intersecție se numește...

answer choices

medianelor, centrul de greutate al triunghiului

înălțimilor, ortocentrul triunghiului

mediatoarelor, ortocentrul triunghiului

Q.

Mediatoarea laturii unui triunghi este:

answer choices

dreapta perpendiculară pe latura unui triunghi în mijlocul acesteia

segmentul care unește vârful unui triunghi cu mijlocul laturii opuse

segmentul determinat de vârful unui triunghi și de piciorul perpendicularei din acel vârf pe latura opusă

Q.

În acest desen este ilustrată concurența ..., iar punctul lor de intersecție reprezintă ....

answer choices

medianelor, centrul cercului circumscris triunghiului

mediatoarelor, centrul cercului circumscris triunghiului

mediatoarelor, centrul cercului înscris în triunghi

Q.

Ce este ilustrat în această figură?

answer choices

intersecția medianelor

intersecția înălțimilor

intersecția bisectoarelor

Quizzes you may like
11 Qs
Ancient Egypt Vocabulary
1.3k plays
17 Qs
Timelines
6.0k plays
17 Qs
Pharaohs of Egypt
1.5k plays
World History
20 Qs
Ancient Egyptian Life
1.8k plays
15 Qs
Ancient Egypt's Social Structure
2.4k plays
World History
10 Qs
Around the World
1.4k plays
14 Qs
Ancient Egypt and Kush
2.4k plays
10 Qs
Ancient Egypt
2.9k plays
Why show ads?
Report Ad