QUIZ
ROMANIA MODERNA
4 days ago by
11 questions
Q.

Unirea Moldovei cu Valahia s-a realizat prin fenomenul numit :

answer choices

Congresul de la Paris

Dubla alegere a lui Alexandru I. Cuza

Noaptea de cristal

Constitutia de la 1866

Q.

Identificati 2 mari puteri care erau contra unirii principatelor

answer choices

Franta si Rusia

Austria si Franta

Turcia si Austria

Sardinia si Spania

Q.

Identificati o rezolutie/dorinta a Aduanrilor Ad-hoc din 1857

answer choices

Unirea Moldovei cu Transilvania

Print strain dintr-o dinastie europeana

Capitale separate

Unirea sub Alexandru I. Cuza

Q.

Identificati o mare putere favorabila unirii principatelor romane :

answer choices

Spania

Turcia

Italia

Franta

Q.

„Stăpâni liberi pe braţele şi pe ogoarele voastre, nu uitaţi mai înainte de toate că sunteţi plugari, că sunteţi muncitori de pământ. Nu părăsiţi această frumoasă meserie, care face bogăţia ţării, şi dovediţi şi în România, ca pretutindenea, că munca liberă produce îndoit decât munca silită. Departe de a vă deda trândăviei, sporiţi încă hărnicia voastră, şi ogoarele voastre îndoit să fie mai bine lucrate, căci de acum aceste ogoare sunt averea voastră şi moşia copiilor voştri.”

Proclamaţia domnitorului Alexandru Ioan Cuza (din 14 august 1864)

Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:

1. Transcrieţi frumoasa meserie care face bogăţii ţării.

2. Numiţi legea pin care "ogoarele sunt averea şi moşia copiilor voştri".

3. Precizaţi criteriul după care s-a realizat împroprietărirea ţăranilor.

4. Numiţi alta reforma/lege initiata de Cuza, exceptând cea la care se referă textul

answer
Congresul de la Berlin Cuza, Carol
Q.

Numiti tara de unde a fost adus princepele Carol de Hohenzolern Sigmaringen

answer
Prusia
Q.

Selectati din variantele de mai jos, o batalie castigata de armata romana in 1877 in cadrul Razboiului de Independenta

answer choices

Marasesti

Plevna

Bucuresti

Atena

Q.

Identificati aliatul Romaniei in Razboiul de Independenta (1877-1878)

answer choices

Turcia

Austria

Franta

Rusia

Q.

Numiti o personalitate a culturii romanesti care a trait in vremea regelui Carol I

answer
Mihai Eminescu
Q.

Una din realizarile lui Carol I a fost :

answer choices

Legea agrara

Constitutia de la 1866

Razboiul cu Ungaria

Colectivizarea pamanturilor

Q.

„Eu însă, credincios misiunii ce mi-aţi dat şi cunoscând statornica voinţă a românilor de a rămâne pururea uniţi, am proclamat, atât înaintea domniilor voastre, cât şi înaintea ţărei, Unirea definitivă a Principatelor. V-am zis, ea va fi precum România o va dori şi o va simţi. Nu mă îndoiesc, domnilor, că nici Înalta Poartă, nici puterile garante nu vor cugeta a desfiinţa în viitor Unirea ce au recunoscut-o atât de necesară pentru fericirea Principatelor.”

Discursul lui Al. I. Cuza în faţa Adunării legislative a României (1862)

Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:

1.Transcrieţi voinţa românilor.

2. Transcrieţi ce a proclamat domnitorul


3. Numiţi cele doua principate la care face referire textul.

answer
unirea
alternatives
pamant
Moldova
Quizzes you may like
12 Qs
I- Messages
1.0k plays
Health and Wellness
10 Qs
Sportsmanship and Benefits of Activity
2.3k plays
10 Qs
Chocolates in Your Dreams Too
1.1k plays
20 Qs
Disaster Management
990 plays
10 Qs
What To Do When...
1.1k plays
17 Qs
Communication Styles
2.4k plays
12 Qs
Stress For Success
1.7k plays
20 Qs
Soft Skills Assessment
1.4k plays
Why show ads?
Report Ad