pencil-icon
Build your own quiz

Social Studies

University

Image

QKS

9
plays

9 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  Bütün səviyyələrdə dövlət hakimiyyəti orqanlarını, həmçinin dövlətin payının üstün olduğu dövlət və qarışıq mülkiyyət formalarına əsaslanan bütün müəssisə və təşkilatlar.

  Vətəndaş cəmiyyətinin dövlət sektoru adlanır

  Bazar qanunları əsasında fəaliyyət göstərən qeyri-dövlət kommersiya fırmalarının sektoru deyilir

  Dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının məcmusunu özündə əks etdirir

  Qarışıq mülkiyyət formalarına əsaslanan bütün müəssisə və təşkilatları özündə əks etdirir

  Bazar qanunları əsasında fəaliyyət göstərir

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Bazar qanunları əsasında fəaliyyət göstərən qeyri-dövlət kommersiya fırmalarının sektoru

  Bütün səviyyələrdə dövlət hakimiyyəti orqanlarını

  Kommersiya və ya biznes sektoru

  Bütün fəaliyyət istiqamətlərinin dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının məcmusunu özündə əks etdirir

  Bütün fəaliyyət istiqamətlərinin dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının məcmusunu, qarışıq mülkiyyət formalarına əsaslanan bütün müəssisə və təşkilatları özündə əks etdirir

  qeyri-dövlət təşkilatlarının fəaliyyət göstərir

 • 3. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  Bu sektor gəlir əldə etmək üçün fəaliyyət göstərmirlər, əldə edilən gəliri onlar onu nizamnamə məqsədləri üçün istifadə edirlər.

  Bütün səviyyələrdə dövlət hakimiyyəti orqanlarını, həmçinin dövlətin payının üstün olduğu dövlət və qarışıq mülkiyyət formalarına əsaslanan bütün müəssisə və təşkilatlardan ibarətdir.

  Bazar qanunları əsasında fəaliyyət göstərən qeyri-dövlət kommersiya fırmalarının sektorudur

  Bütün fəaliyyət istiqamətlərinin dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının məcmusunu özündə əks etdirir

  Bütün fəaliyyət istiqamətlərinin dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının məcmusunu, qarışıq mülkiyyət formalarına əsaslanan bütün müəssisə və təşkilatları özündə əks etdirir

  Qeyri-kommersiya sektoru

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?