QUIZ
QKS
17 minutes ago by
far qur
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
9 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bütün səviyyələrdə dövlət hakimiyyəti orqanlarını, həmçinin dövlətin payının üstün olduğu dövlət və qarışıq mülkiyyət formalarına əsaslanan bütün müəssisə və təşkilatlar.

  answer choices

  Vətəndaş cəmiyyətinin dövlət sektoru adlanır

  Bazar qanunları əsasında fəaliyyət göstərən qeyri-dövlət kommersiya fırmalarının sektoru deyilir

  Dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının məcmusunu özündə əks etdirir

  Qarışıq mülkiyyət formalarına əsaslanan bütün müəssisə və təşkilatları özündə əks etdirir

  Bazar qanunları əsasında fəaliyyət göstərir

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bazar qanunları əsasında fəaliyyət göstərən qeyri-dövlət kommersiya fırmalarının sektoru

  answer choices

  Bütün səviyyələrdə dövlət hakimiyyəti orqanlarını

  Kommersiya və ya biznes sektoru

  Bütün fəaliyyət istiqamətlərinin dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının məcmusunu özündə əks etdirir

  Bütün fəaliyyət istiqamətlərinin dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının məcmusunu, qarışıq mülkiyyət formalarına əsaslanan bütün müəssisə və təşkilatları özündə əks etdirir

  qeyri-dövlət təşkilatlarının fəaliyyət göstərir

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bu sektor gəlir əldə etmək üçün fəaliyyət göstərmirlər, əldə edilən gəliri onlar onu nizamnamə məqsədləri üçün istifadə edirlər.

  answer choices

  Bütün səviyyələrdə dövlət hakimiyyəti orqanlarını, həmçinin dövlətin payının üstün olduğu dövlət və qarışıq mülkiyyət formalarına əsaslanan bütün müəssisə və təşkilatlardan ibarətdir.

  Bazar qanunları əsasında fəaliyyət göstərən qeyri-dövlət kommersiya fırmalarının sektorudur

  Bütün fəaliyyət istiqamətlərinin dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının məcmusunu özündə əks etdirir

  Bütün fəaliyyət istiqamətlərinin dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının məcmusunu, qarışıq mülkiyyət formalarına əsaslanan bütün müəssisə və təşkilatları özündə əks etdirir

  Qeyri-kommersiya sektoru

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mənfəətsiz təşkilatlar - ciddi işəgötürənlər

  answer choices

  QKS -nun təmin etdiyi məşğulluq səviyyəsi:

  Bazar qanunları əsasında fəaliyyət göstərən qeyri-dövlət kommersiya fırmalarının sektorudur

  Dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının məcmusunu özündə əks etdirir

  Bütün fəaliyyət istiqamətlərini, müəssisə və təşkilatları özündə əks etdirir

  Bazar qanunları əsasında fəaliyyət göstərir

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hər şeydən əvvəl fəaliyyətin maliyyə mənbəİərinin çoxsaylılığı, onu həm dövlətdən, həm də biznesdən nisbətən müstəqil edir.

  answer choices

  Bütün fəaliyyət istiqamətlərinin dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının məcmusunu, qarışıq mülkiyyət formalarına əsaslanan bütün müəssisə və təşkilatları özündə əks etdirir

  Müstəqil sektor.Bu sektorun bir çox təşkilatları qeyri-formaldırlar, yəni rəsmən qeydiyyatdan keçmədiklərindən, dövlət təşkilatları və ya özəl biznes üçün qeyri-mümkün olan imkan və azadlıqlardan tez-tez istifadə edirlər.

  Bu sektor gəlir əldə etmək üçün fəaliyyət göstərmirlər, əldə edilən gəliri onlar onu nizamnamə məqsədləri (yalnız elan olunmuş missiyanın məqsədləri) üçün istifadə edirlər.

  Bu sektorun təşkilatları, kommersiya təşkilatlarından fərqli olaraq, gəlir əldə etmək üçün fəaliyyət göstərmirlər.

  Düzgün cavab yoxdur

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bu sektorun fərqləndirici xüsusiyyəti odur ki, burada volontyorların könüllü əməyindən geniş istifadə olunur.

  answer choices

  Bu sektorun təşkilatları, kommersiya təşkilatlarından fərqli olaraq, gəlir əldə etmək üçün fəaliyyət göstərmirlər.

  Hər şeydən əvvəl fəaliyyətin maliyyə mənbəİərinin çoxsaylılığı, onu həm dövlətdən, həm də biznesdən nisbətən müstəqil edir

  Könüllü fəallıq sektoru

  Bu sektorun özü kifayət qədər rəngarəng, geniş və müxtəlif tərkiblidir məs. ictimai, siyasi, dini, xeyriyyə, təhsil, mədəni

  Dövlət təşkilatları və ya özəl biznes üçün qeyri-mümkün olan imkan və azadlıqlardan tez-tez istifadə edirlər.

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Filantropik sektor

  answer choices

  Könüllü fəalliq sektoru

  Müstəqil sektor

  Gəlirsiz sektor

  Xeyriyyə fəaliyyəti sektoru kimi meydana çıxmasının davamlı tarixi köklərini əks etdirir

  Dövlət sektoru

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dövlət və QKS-u biznes sektorun inkişafında maraqlıdırlar

  answer choices

  Xeyirrə fəaliyyəti kimi

  Müstəqil sektor kimi

  Qeyrikommersiya təşkilatı kimi

  Bütün cavablar səhvdir

  Maliyyə mədaxili mənbəyi kimi

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dövlətin maliyyə mədaxili mənbəyi

  answer choices

  Vergilər

  İanələr

  Birjalar

  Sənaye-ticarət palataları

  Sahibkarların assosiasiyaları

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code