Social Studies

University

Image

Бюджет на специални събития

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Основната цел на "събитие на нула" е:

  На събитието да не дойде никой

  Таксите за участие да покриват разходите за събитието

  Таксите за участие да формират печалбата от събитието

  Генериране на нови продажби

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Популяризирането на каузи е характерна цел за...

  Събитията на печалба

  Събитията на загуба

  Събитията на нула

  Провалените събития

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Обичайно при организирането на събитията най-голям относителен дял имат разходите за

  Наем на локация

  Хонорари на участници

  Кетъринг

  Комуникации и реклама

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags