QUIZ
Kuiz Sains Tingkatan 3 : Bab 2
6 days ago by
10 questions
Q.

Haiwan yang manakah menggunakan trakeol untuk berespirasi ?

answer choices

Ikan

Katak

Arnab

Serangga

Q.

Seorang atlet yang aktif dan cergas mempunyai

answer choices

kapasiti peparu yang rendah

lebih banyak alveolus dalam peparunya

kadar respirasi sel yang lebih rendah

otot interkosta yang lemah

Q.

Bahagian manakah pada pokok yang terdapat banyak stoma ?

answer choices

Batang

Permukaan atas daun

Permukaan bawah daun

Akar

Q.

Pernyataan yang manakah tidak betul tentang pertukaran gas dalam tumbuhan?

answer choices

Pertukaran gas antara sel tumbuhan dengan persekitaran berlaku melalui stoma

Pada waktu siang, sel pengawal stoma menjadi layu

Air masuk dan keluar dari sel pengawal melalui proses osmosis

Liang stoma pada daun menjadi tersumbat di kawasan perindustrian kerana terdapat banyak habuk

Q.

Kaji maklumat di bawah


- Gas berwarna perang

- Merengsa laluan pernafasan

- Menyebabkan asma


Antara bahan berikut, yang manakah mempunyai ciri-ciri seperti di atas?

answer choices

Jerebu

Sulfur dioksida

Karbon monoksida

Nitrogen dioksida

Q.

Bagaimanakah gas berasid memberi kesan terhadap tumbuhan?

answer choices

Menghalang pertukaran gas antara tumbuhan dengan persekitaran

Meningkatkan nilai pH tanah pertanian

Merendahkan nilai pH tanah pertanian

Menyebabkan mutasi dalam sel tumbuhan

Q.

Pilih bahan yang mengandungi karbon monoksida.

answer choices

Asap rokok

Asap daripada pembakaran terbuka

Asap ekzos kenderaan

Q.

Lengkapkan persamaan perkataan di bawah.


Karbon monoksida + hemoglobin → ....................

answer
karboksihemoglobin
alternatives
KARBOKSIHEMOGLOBIN
Q.

Asap rokok mengandungi nikotin, tar dan bahan-bahan karsinogenik.

Pilih penyakit sistem respirasi yang disebabkan oleh asap rokok

answer choices

Kanser peparu

Diabetes

Asma

Emfisema

Hemofilia

Q.

Rajah menunjukkan struktur stoma.


Apakah P ?

answer
sel pengawal
alternatives
SEL PENGAWAL
Quizzes you may like
20 Qs
Geology & The Rock Cycle
2.6k plays
Science - 6th
20 Qs
Rocks, Minerals, and Fossils
2.1k plays
16 Qs
Sedimentary Rocks & Fossil Fuels
5.9k plays
Science - 5th
20 Qs
Rocks and the Rock Cycle
1.4k plays
Earth Science and Geology
10 Qs
Rock Classification
1.1k plays
10 Qs
Fossils and Geologic Time
2.6k plays
18 Qs
Sedimentary Rock
6.1k plays
19 Qs
Rocks
2.4k plays
Why show ads?
Report Ad