Physics

Nguyên tử, phân tử

6
plays

6 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Tính chất nào sau đây không phải là của nguyên tử, phân tử?

  có lúc chuyển động, có lúc đứng yên.

  chuyển động không ngừng.

  giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.

  chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao.

 • 2. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Hiện tượng khuếch tán là:

  Hiện tượng khi các nguyên tử, phân tử của các chất tự hòa lẫn vào nhau.

  Hiện tượng khi các nguyên tử, phân tử của các chất nằm riêng biệt tách rời nhau.

  Hiện tượng khi đổ nước vào cốc.

  Hiện tượng cầu vồng.

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Khi đổ 200 cm3 giấm ăn vào 250 cm3 nước và khuấy lên thì thu được bao nhiêu cm3 hỗn hợp?

  = 450 cm3

  > 450 cm3

  kết quả khác

  < 450 cm3

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes