QUIZ
Emakeelepäev 2021 - 5. klassid
a day ago by
Ester Jürmann
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
25 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Eesti keel on...

  answer choices

  balti keel.

  indoeuroopa keel.

  läänemeresoome keel.

  ugri keel.

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Eesti keel kasutab...

  answer choices

  ladina kirja.

  araabia kirja.

  kirillitsat.

  silp- ja piltkirja.

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Eesti keeles puudub...

  answer choices

  nimisõnadel grammatiline sugu ja tegusõnal tulevikuvorm.

  nimisõnadel grammatiline sugu ja tegusõnal minevikuvorm.

  mitmuse vorm.

  korralik käänetesüsteem.

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sugulaskeeled on...

  answer choices

  keeled, mis on omavahel sarnased, sest neil on ühine algupära.

  keeled, mida räägivad sugulased.

  keeled, mida räägitakse naaberriigis.

  keeled, milles saab väljendada sugulust.

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Eesti keele sugulaskeelte hulka kuulub...

  answer choices

  läti keel.

  vene keel.

  soome keel.

  rootsi keel.

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fennougristid uurivad...

  answer choices

  sugri keeli ja rahvaid.

  ugri-mugri keeli.

  soome-ugri keeli ja kultuuri.

  sugri-mugri keeli.

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mitu käänet on eesti keeles?

  answer choices

  14

  12

  10

  16

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Grammatika uurib...

  answer choices

  keele ehitust.

  sõnade päritolu.

  sõnade ja väljendite tähendusi.

  keele üldisi seaduspärasusi.

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kes on eesti filoloog?

  answer choices

  Keegi, kes on eestlane ja filoloog.

  Keegi, kes on ülikoolis õppinud eesti filoloogiat (keele-, rahvaluule- ja kirjandusteadust); filoloogia eriteadlane.

  Eestlane, kes tegeleb ainult filoloogiaga.

  Eestis tegutsev filoloog.

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antonüümid on...

  answer choices

  samatähenduslikud sõnad.

  sarnased sõnad.

  vastandsõnad.

  haruldased sõnad.

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Arg ja julge on...

  answer choices

  sünonüümid.

  antonüümid.

  homonüümid.

  paronüümid.

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Julge ja vapper on...

  answer choices

  homonüümid.

  paronüümid.

  sünonüümid.

  antonüümid.

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Milline kirjapilt on õige?

  answer choices

  poemüüa

  poemüija

  poemüüja

  poemüüija

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Milline kirjapilt on õige?

  answer choices

  jooksime staadjonil

  jooksime staadionil

  jooksime staadijonil

  jooksime staadjjonil

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Milline kirjapilt on õige?

  answer choices

  kärbessed

  kärbsed

  kärbesed

  kärppsed

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Millises järgmistest sõnadest on kaashäälikuühend?

  answer choices

  taevas

  kauge

  kapsad

  lained

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Liigub legend, et kunagi olevat korraldatud keelte maailmameistrivõistlused, kus eesti keel saavutas teise koha. Milline keel tuli võitjaks?

  answer choices

  itaalia keel

  prantsuse keel

  hispaania keel

  inglise keel

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Millise lausega eesti keel tollel keelte iludusvõistlusel teisele kohale tuli?

  answer choices

  Üle oja mäele, läbi oru jõele.

  Pöidlad pihku, pöialpoisid!

  Sõida tasa üle silla.

  Tilluke talleke tatsas tasasel pinnal.

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Millise luuletaja sünniaastapäeval tähistatakse emakeelepäeva?

  answer choices

  Lydia Koidula sünniaastapäeval

  Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval

  Anna Haava sünniaastapäeval

  Marie Underi sünniaastapäeval

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Milline raadiojaam korraldab igal aastal emakeelepäeva puhul koostöös keeleteadlaste ja emakeeleõpetajatega e-etteütlust?

  answer choices

  Vikerraadio

  Star FM

  Kuku raadio

  Klassikaraadio

 • Question 21
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Millega tegeleb Eesti Keele Instituut (EKI)?

  answer choices

  Eesti keele õpetamisega mitte-eestlastele.

  Eesti keele propageerimisega välismaal.

  Eesti keele uurimisega.

  Eesti elavate inimeste eesti keele oskuse kontrollimisega.

 • Question 22
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Millega tegeleb Keeleamet?

  answer choices

  Keeleamet vahendab töökuulutusi, tutvustades kodanikele erinevaid ametikohti, kus on nõutav eesti keele oskus.

  Keeleamet pakub muu emakeelega inimestele võimalust eesti keelt õppida.

  Keeleamet kontrollib igal pool Eestis keeleseaduse nõuete täitmist.

  Keeleamet karistab ja trahvib halva emakeeleoskusega täiskasvanuid õigekirjavigade ja muude keelevigade tegemise eest.

 • Question 23
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ning, ja, või, ega, ehk, kuid, ent, vaid, aga, sest.

  answer choices

  Need on nimisõnad

  Need on tegusõnad.

  Need on omadussõnad.

  Need on sidesõnad.

 • Question 24
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kalevipojal oli kolm sõpra. Tuleta meelde nende nimed.

  answer choices

  Tulevipoeg, Olegipoeg ja Sinavipoeg.

  Alevipoeg, Olevipoeg ja Sulevipoeg.

  Valevipoeg, Ülevipoeg ja Muhevipoeg.

  Kolevipoeg, Jõlevipoeg ja Mõlemipoeg.

 • Question 25
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kes või mis on kilplane?

  answer choices

  Rumal, juhm või mõttetult tegutsev inimene.

  Kilbikandja.

  Kilpkonn.

  Kilplas kasvav haruldane, ohustatud taim.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code