Social Studies

KG

Image

Соёл 21-60

216
plays

51 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Хүнд төрөлхөөс заяасан 3н эрх байна. Энэ нь амьдрах эрх, эрх чөлөөтэй байх эрх, өмчлөх эрх гэж хэн үзсэн бэ?

  Ж.Локк

  Дж. Кэмпбелл

  фром

  Оберг

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Соёлын орон зай гэж юу вэ?

  а. Соёлын үнэлэмжүүдийн харилцан нөлөөллөөр бий болж байдаг оюун санааны орчин

  б.соёлын харилцаа бүх талаар өргөжин тэлэх үйл явц

  в.янз бүрийн ард түмний эрх чөлөөний талаарх мэдрэмж

  г.өөр соёлын орчинд орорх үед бий болж байдаг оюун санаан орчин

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Улс бүхэнд байдаг хүндэтгэл, идээ ундаа, дуу хөгжим, үндэсний спорт, хэл, бичиг үсэг, түүх, шашин, урлал, зан үйл, хөдөлмөрийн соёл зэргийг багтаамждаа агуулсан ойлголт аль нь вэ?

  а. сонгодог соёл

  б. Нүүдлийн соёл

  в. үндэсний соёл

  г. Суурьшмал соёл

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?