QUIZ
Penilaian Harian PAI - Pelajaran 7 - Kelas 1
19 minutes ago by
siademm file
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
15 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Al-lkhlas artinya ...

  answer choices

  memurnikan keesaan Allah

  menyembah kepada Allah

  berdoa kepada Allah

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Allah maha esa artinya ...

  answer choices

  Allah itu satu

  Allah maha pengasih

  Allah maha kuasa

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Semua makhluk di muka bumi bergantung kepada ...

  answer choices

  malaikat

  Allah

  Manusia

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Allahus-samad adalah lafazh dari surah al-ikhlas ayat ...

  answer choices

  Kedua

  Ketiga

  Keempat

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Walam yakun lahu ....


  Lanjutan dari ayat tersebut adalah ...

  answer choices

  walam yulad

  wattahu ahad

  kufuwan ahad

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ayat pertama surah al-ikhlas berbunyi ...

  answer choices

  Qul a’udzu birobbinnas

  Qul a’udzu birobbil falaq

  Qul huwallahu ahad

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang menguasai alam semesta adalah ...

  answer choices

  Malaikat

  Allah

  Manusia

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Menyembah Allah berarti mengakui Allah itu ....

  answer choices

  Satu

  Dua

  Tiga

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  AIlah tidak beranak dan tidak ….

  answer choices

  Kuasa

  Diperanakkan

  Kekal

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tiada Tuhan selain .....

  answer choices

  Allah

  Malaikat

  Jin

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tanda orang beriman adalah … kepada Allah

  answer choices

  Berdoa

  Ingkar

  Menjauhi

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Membaca surah al-ikhlas dimulai dengan ….

  answer choices

  Alhamdulillah

  Bismillah

  Subhanallah

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  walam yakullahu kufuwan ahad adalah bunyi dari surat al-Ikhlas ayat yang ke ….

  answer choices

  2

  3

  4

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perilaku yang Mencerminkan dari pengamalan surat Al-ikhlas adalah ....

  answer choices

  Menyekutukan Allah dengan suatu benda

  Melakukan amal baik agar dilihat orang lain

  Percaya kepada Allah yang Maha Esa

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kita harus rajin ... untuk mendapatkan surga

  answer choices

  Beribadah

  Bermain

  Makan

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code