Science

University

Image

Muessise maliyyesi

5
plays

24 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Müəssisədə istehsal olunmuş məhsulun dəyərinin bölgüsü nədən başlayır?

  mənfəətin bölgüsündən

  satışdan gələn mədaxilin bölgüsündən

  istehlak fondunun bölgüsündən

  xalis mənfəətin bölgüsündən

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Mənfəətin ölçüsü bir başa nədən asılıdır?

  məhsulun maya dəyərindən

  əsas vəsaitlərin dəyərindən

  dövriyyə aktivlərinin dəyərindən

  rəqabətdən

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Təsərrüfat subyekləri özlərində hansı fondları yaradır?

  əsas fondlar, suda fondu

  yol fondu, istehlak fondu

  yığım fondu, istehlak fondu

  yığım fondu, istehlak fondu

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?