Mathematics, Education, Moral Science

1st

grade

Image

Worksheet TEMA 6 Subtema 3 & 4

3
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Berikut ini pengamalan Pancasila Sila ke-3 adalah

  Rajin beribadah

  Bersikap adil terhadap sesama

  Ikut kerja bakti di sekolah

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Pancasila adalah..... negara kita.


  Titik-titik berisi kata yang tepat adalah..

  Lambang

  Dasar

  Simbol

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Bunyi sila ketiga adalah....

  Kemanusiaan yang adil dan beradab

  Persatuan Indonesia

  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?