QUIZ
PERNIAGAAN SPM PRO MAX 2
4 minutes ago by
Shahrul Ikhwan
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
20 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Usaha sama ialah

  answer choices

  bentuk perniagaan untuk menjaga kebajikan pemilik

  dua syarikat bergabung untuk membentuk sebuah syarikat yang baharu

  dua syarikat bergabung untuk mengukuhkan kestabilan kewangan

  perniagaan yang dijalankan untuk memenuhi permintaan pengguna

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  kenyataan manakah merupakan ciri kemahuan manusia

  answer choices

  mudah dipenuhi

  mempunyai had

  hidup selesa

  sama untuk setiap orang

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah penurunan kadar cukai dapat mengatasi masalah deflasi ?

  answer choices

  meningkatkan pendapatan isi rumah

  urus niaga jual beli barangan dan perkhidmatan meningkat

  permintaan terhadap sektor perkhidmatan swasta meningkat

  penurunan nilai mata wang

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  antara berikut , manakah 2 jenis pasukan yang terdapat dalam sesebuah organisasi perniagaan ?

  answer choices

  pasukan formal sementara

  pasukan formal

  pasukan formal

  pasukan separa formal

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut manakah skop pekerjaaan untuk pengurus pemasaran

  answer choices

  merancang kewangan syarikat

  mengelola dan menganalisis segala aktiviti dan fungsi perniagaan

  melaburkan lebihan wang

  mengenal pasti pasaran sasaran dan menganalisis trend pasaran semasa.

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut merupakan aspek pemasaran dan jualan bagi produk dan perkhidmatan yang perlu diambil kira:-

  answer choices

  produk/ perkhidmatan- agihan /tempat -harga -promosi

  tempat ,harga , pemasaran

  kuantiti ,kualiti ,harga

  pemasaran ,kualiti , produk

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut merupakan saluran agihan ,yang manakah saluran agihan yang betul ?

  answer choices

  pengeluar - ejen - pengguna

  peruncit - ejen -pengguna

  pengeluar -pemborong - ejen-pengguna

  pengeluar-ejen-peruncit -pengguna

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara pilihan jawapan, manakah benar berkaitan gaji asas?

  answer choices

  bayaran tambahan yang dibayar oleh majikan kepada pekerja

  bayaran tambahan mengikut waktu tambahan bekerja .

  bayaran mengikut perjanjian pekerjaan yang telah dibuat antara pihak majikan dan pekerja

  bayaran yang dibayar kepada pekerja berdasarkan tempoh jam bekerja atau mengikut jam bekerja

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  antara berikut manakah jenis sumber fizikal

  answer choices

  bahan mentah

  bahan separa mentah

  bahan basah

  bahan kering

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut yang manakah BUKAN agensi kerajaan yang memberi bantuan pembiayaan kewangan

  answer choices

  majlis amanah rakyat (MARA)

  tabung ekonomi kumpulan usaha niaga (TEKUN)

  persatuan perniagaan perkhidmatan wang malaysia-malaysian association of money service business (MAMSB)

  Agro bank

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  berikut merupakan pernyataan -----


  Kemudahan yang diberikan oleh bank perdagangan kepada perniagaan yang mengimport barang dari luar negara

  answer choices

  pinjaman bertempoh

  Surat kredit

  kedit pusingan

  kredit dagangan

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  antara berikut ,yang manakah butiran liabiliti bukan semasa ?

  answer choices

  akaun belum bayar

  overdraft

  pinjaman

  inventori

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  antara berikut ,yang manakah butiran liabiliti bukan semasa ?

  answer choices

  akaun belum bayar

  overdraft

  pinjaman

  inventori

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nyatakan maksud perniagaan.

  answer
  Merupakan aktiviti urus niaga antara penjual dan pembeli.
  alternatives
  Bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna.
 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nyatakan peranan kerajaan dalam mengatasi isu yang timbul dalam perniagaan.

  answer
  Pertumbuhan
  alternatives
  Guna tenaga
  Inflasi
  Kemelesetan ekonomi
 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, yang manakah peranan bahagian fungsian pentadbiran?

  answer choices

  Melaksanakan induksi

  Menguruskan program

  Menyediakan laporan prestasi kewangan

  Memastikan setiap bekalan mematuhi spesifikasi

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  butiran manakah yang menunjukkan ciri sebuah perniagaan perkongsian?

  answer choices

  keahlian secara terbuka

  keahlian tidak melebihi 20 orang

  diurus oleh Ahli Lembaga Pengarah

  keuntungan diagihkan dalam bentuk dividen

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kelebihan perniagaan francais kepada francaisi?

  answer choices

  Reka bentuk seragam

  menikmati ekonomi bidangan

  perniagaan mudah diurus dan ditadbir

  mempunyai struktur perniagaan yang besar

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah peranan Bank Negara Malaysia?

  answer choices

  memberi pinjaman

  mengawal edaran mata wang

  menanggung jaminan terbitan syer

  menyediakan bantuan kewangan kepada usahawan

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah pengangguran teknologi berlaku?

  answer choices

  Syarikat mengurangkan bilangan pekerja

  pekerja bekerja dalam jangka masa pendek

  berlaku apabila sturktur ekonomi negara berubah

  syarikat menggunakan teknologi sepenuhnya

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code