Science

Image

APLIKACIJA LIJEKOVA

23
plays

19 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Kad je životinja u nesvijesti lijek ne smijemo primijeniti

  subkutano

  intravenozno

  intrakutano

  peroralno

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Najčešća indikacija za intravenoznu aplikaciju je:

  parenteralna prehrana

  nadoknada tekućine

  nadoknada elektrolita

  sve navedeno je točno

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Lijek u cijelosti prolazi kroz jetru ako ga primjenjujemo (dva točna odgovora)

  intravenozno

  intrakutano

  intraperitonealno

  intravezikalno

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes