Other

Image

ULANGAN HARIAN BAHASA SUNDA KELAS 2B

1
play

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Memeh barang tuang teh kedah .....

  Ngawasuh panangan

  Nangtung

  Ngobrol

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Kana milih dahareun kudu sing ....

  Sambarangan

  Apik

  Murah

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Tambarakan teh hartina .....

  Beberesih

  Arulin

  Sagala didahar

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes