Science

10th

Image

5.2 Pewarisan ( Gen dan Alel)

47

15 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Manusia memiliki jumlah kromosom sebanyak …

  12

  24

  46

  58

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  maksud ciri adalah ____________________________

  pasangan gen yang berada pada lokus yang sama dan boleh hadir dalam bentuk dominan atau resesif

  ciri khusus (specific) warna mata seperti warna mata hitam, biru, coklat

  sifat ketara yang diwarisi dan ditentukan oleh gen seperti warna mata dan jenis rambut

  alel yang boleh menunjukkan ciri apabila berpasangan dengan alel dominan atau alel resesif

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  trait ialah ____________________________

  ciri khusus (specific) warna mata seperti warna mata hitam, biru, coklat

  sifat ketara yang diwarisi dan ditentukan oleh gen seperti warna mata dan jenis rambut

  pasangan gen yang berada pada lokus yang sama dan boleh hadir dalam bentuk dominan atau resesif

  alel yang hanya dapat menunjukkan ciri apabila berpasangan dengan alel resesif yang lain

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags