Mathematics

1st

Image

ความน่าจะเป็น

2.3K

15 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  ทอดลูกเต๋า 1 ลูก พร้อมเหรียญ 1 เหรียญ จงหาจำนวนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึนเเต้มคู่ และเหรีญขึ้นก้อย

  3

  4

  5

  6

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  ถุงใบหนึ่งมีลูกบอลสีแดง 6 ลูก สีขาว 3 ลูก หลับตาสุ่มขึ้นมาท1 ลูก จงหาจำนวนเหตุการณ์ที่ได้ลูกบอลสีเเดงหรือขาว

  4

  6

  7

  9

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  โยนเหรียญเที่ยงตรง 1 อัน 10 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นที่เหรียญขึ้นหัวในการโยนครั้งที่ 10

   12\frac{1}{2}  

   31024\frac{3}{1024}  

   1512\frac{1}{512}  

   11024\frac{1}{1024}  

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags