QUIZ
Formarea statului medieval Transilvania
2 months ago by
22 questions
Q.

Autonomiile locale conduse de Gelu, Glad și Menumorut sunt menționate în lucrarea:

answer choices

Faptele hunilor și ungurilor

Legenda Sfântului Gerard

Diploma cavalerilor ioaniți

Faptele ungurilor

Q.

Primul conducător al Transilvaniei atestat documentar în anul 1111 este:

answer choices

Leustachius

Gelu

Mercurius

Ahtum

Menumorut

Q.

Primul voievod al Transilvaniei atestat documentar în anul 1176 este:

answer choices

Gyla

Menumorut

Leustachius

Mercurius

Glad

Q.

Unitate teritorial-administrativă specifică Europei apusene, introdusă în Transilvania prin cucerirea maghiară este:

answer choices

voievodat

cnezat

comitat

jupanat

Q.

Populație de origine germanică, colonizată în Transilvania de regii maghiari:

answer choices

secui

sași

cavalerii ioaniți

tătari

Q.

Transilvania a fost voievodat autonom sub suzeranitate maghiară până în anul:

answer choices

1176

1230

1541

1600

Q.

Selectați asemănările între autonomiile locale conduse de Gelu, Glad și Menumorut sunt:

answer choices

forma de organizare-voievodatul

sunt atestate în secolul al XII-lea

conducătorii aveau atribuții militare, administrative, juridice

prin unificare au contribuit la constituirea Transilvaniei

Q.

O asemănare între autonomiile locale menționate în cronica ”Faptele ungurilor” este:

answer choices

aveau același centru administrativ

aceeași formă de organizare: voievodatul

erau conduse de jupani

s-au format prin colonizarea maghiarilor

Q.

Cronicarul maghiar Anonymus menționează în lucrarea sa „Gesta Hungarorum” („Faptele ungurilor”) autonomiile locale conduse de:

answer choices

Gyla

Glad

Gelu

Ahtum

Menumorut

Q.

Lucrarea „Viaţa (Legenda) Sfântului Gerard” menţionează două autonomii locale anume voievodatele conduse de:

answer choices

Gelu

Gyla

Glad

Menumorut

Ahtum

Q.

”Națiunile privilegiate” din Transilvania erau:

answer choices

tătarii

românii

sașii

secuii

maghiarii

Q.

Selectați autonomii locale din zonele mărginașe ale Transilvaniei:

answer choices

Țara Severinului

Țara Maramureșului

Țara Sipenițului

Țara Făgărașului

Țara Hațegului

Q.

Până în anul 1541, Transilvania a fost voievodat autonom sub suzeranitate:

answer choices

otomană

maghiară

poloneză

tătară

Q.

Din anul 1541, Transilvania de devenit principat autonom sub suzeranitate:

answer choices

maghiară

austriacă

otomană

poloneză

Q.

Principala instituție din Transilvania în secolele XII-XVI:

answer choices

domnia

Adunarea generală a nobililor

voievodatul

Sfatul domnesc

Q.

Din secolul al XIV-lea, religia oficială din Transilvania a fost:

answer choices

ortodoxia

catolicismul

luteranismul

calvinismul

Q.

Colonizați în Transilvania pentru a domina elementul majoritar românesc, pentru a o dezvolta economic, sașii sunt de origine:

answer choices

poloneză

germană

italiană

evreiască

Q.

Cea mai veche formă de organizare socio-economică și politică a fost:

answer choices

principatul

voievodatul

obștea sătească

republica

Q.

Din unirea mai multor obști sătești s-a format:

answer choices

o țară

un regat

o uniune de obși

un imperiu

un cnezat

Q.

Izvorul istoric ce amintește voievodatele românești din secolul IX din interiorul arcului carpatic este:

answer choices

Faptele ungurilor

Legenda Sfântului Gerard

Diploma Cavalerilor Ioaniți

Cronica lui Nestor

Q.

Până în anul 1541, Transilvania a fost:

answer choices

voievodat independent sub dominația maghiară

principat autonom sub suzeranitate otomană

voievodat autonom sub dominația maghiară

principat independent sub suzeranitate otomană

Q.

Transilvania este:

answer choices

statul românesc dintre Dunăre și Marea Neagră

statul românesc de la est de Carpați

statul românesc de la sud de Carpați

statul românesc intracarpatic

Quizzes you may like
10 Qs
Simple Tense
2.8k plays
10 Qs
Greetings in Different Languages
1.2k plays
14 Qs
Slave Dynasty
1.9k plays
10 Qs
Past Simple
1.0k plays
10 Qs
Noun Clauses
797 plays
20 Qs
Past Progressive Tense
4.0k plays
10 Qs
Delhi Sultanate
4.4k plays
10 Qs
Japanese Langague
545 plays
Educator Professional Development
Why show ads?
Report Ad