pencil-icon
Build your own quiz

Moral Science

8th

grade

Image

Edukasyon Sa Pagpapakatao-8 (Aristotle)

39
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  1. Maipakikita ang makabuluhang pakikipagkapwa sa pamamagitan ng sumusunod maliban sa _____.

  A. kakayahan ng taong umunawa

  B. pagmamalasakit sa kapakanan ng may kapansanan

  C. espesyal na pagkagiliw sa nakaaangat sa lipunan

  D. pagtulong at pakikiramay sa kapwa

 • 2. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  2. Nalilinang ng tao ang kaniyang ________ sa pamamagitan ng kaniyang pakikiisa at pakikibahagi sa mga samahan.

  A. kusa at pananagutan

  B. talino at kakayahan

  C. sipag at tiyaga

  D. tungkulin at karapatan

 • 3. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  3. Ang narapat na pakikitungo sa kapwa ay _____

  A. Nakabatay sa estado ng tao sa

  B. Nakasalalay sa kalagayang pang-ekonomiya.

  C. Pagtrato sa kanya nang may paggalang at dignidad.

  D. Pagkakaroon ng inklinasyon na maging mapag-isa.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?