QUIZ
Marea Unire
2 months ago by
28 questions
Q.

Tratativele dintre maghiari şi românii din Transilvania au avut loc în oraşul:

answer choices

București

Iași

Arad

Chișinău

Cernăuți

Q.

Rezoluţia Unirii Transilvaniei cu România a fost citită de către:

answer choices

Alexandru Vaida-Voevod

Iuliu Maniu

Vasile Goldiș

Ion Inculeț

Q.

Unirea Bucovinei cu România a fost proclamată la data de:

answer choices

27 martie 1918

14 octombrie 1918

15 noiembrie 1918

1 decembrie 1918

Q.

La Marea Adunare Națională de la Alba Iulia au participat:

answer choices

1128 delegați

1228 delegați

2128 delegați

2228 delegați

2238 delegați

Q.

Unirea Basarabiei cu România a fost proclamată la data de:

answer choices

20 ianuarie 1918

27 martie 1918

15 noiembrie 1928

1 decembrie 1918

Q.

Unirea Transilvaniei cu România a fost proclamată la data de:

answer choices

27 martie 1918

18 octombrie 1918

15 noiembrie 1918

1 decembrie 1918

18 decembrie 1918

Q.

În octombrie 1918, a citit în Parlamentul de la Budapesta Declarația de autodeterminare a Transilvaniei.

answer choices

Vasile Goldiș

Alexandru Vaida-Voevod

Ghe. Pop de Băsești

Ion Inculeț

Q.

Unirea Bucovinei cu România a fost recunoscută prin tratatul de pace de la:

answer choices

Versailles

Trianon

Saint Germain

Sevres

Neuilly

Q.

Unirea Transilvaniei cu România a fost recunoscută prin tratatul de pace de la:

answer choices

Saint Germain

Versailles

Trianon

Neuilly

Sevres

Q.

Prima provincie care s-a unit cu Regatul României a fost:

answer choices

Banat

Bucovina

Basarabia

Transilvania

Q.

Pe parcursul anului 1918 a fost decisă unirea acestor Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu România în cadrul unor adunări populare care au avut loc la:

answer choices

Iași

Alba Iulia

Chișinău

Blaj

Cernăuți

Q.

În 1917, Congresul soldaţilor moldoveni s-a desfășurat în orașul:

answer choices

Iași

Cernăuți

Chișinău

Alba Iulia

București

Q.

Organ reprezentativ al Basarabiei, constituit în 1917:

answer choices

Consiliul Național Român

Marele Sfat Național

Sfatul Țării

Consiliul Național Român Central

Consiliul Dirigent

Q.

Organism care a coordonat lupta pentru unire a românilor din Bucovina.

answer choices

Consiliul Național Român

Marele Sfat Național

Sfatul Țării

Consiliul Național Român Central

Consiliul Dirigent

Q.

În noiembrie 1918, a fost ales președinte al Sfatului Țării, organismul care a preluat oficial conducerea Basarabiei, apoi a declarat independența Republicii Democratice Moldovenești și a votat unirea Basarabiei cu România.

answer choices

Ghe. Pop de Băsești

Ion Nistor

Ion Inculeț

Iancu Flondor

Q.

În ianuarie 1918, a rupt relaţiile diplomatice cu România şi i-a sechestrat tezaurul.

answer choices

Germania

Austro-Ungaria

Rusia

Bulgaria

Turcia

Q.

În Transilvania, lupta națională a fost coordonată de:

answer choices

Consiliul Național Român

Marele Sfat Național

Sfatul Țării

Consiliul Național Român Central

Consiliul Dirigent

Q.

Domnia sa (1914-1927) a fost marcată de evenimente importante pentru istoria românilor precum participarea la Primul Război Mondial, înfăptuirea Marii Uniri, adoptarea Constituției din 1923.

answer choices

Carol I

Ferdinand I

Carol al II-lea

Mihai I

Q.

Istoric și luptător pentru unirea Bucovinei cu România, membru în comitetul de organizare a Congresului General care a decis unirea. A redactat și a citit Actul Unirii Bucovinei cu România.

answer choices

Ion Inculeț

Alexandru Vaida-Voevod

Ion Nistor

Iuliu Maniu

Q.

Lider al Partidului Național Român, s-a implicat activ în realizarea unirii Transilvaniei cu România, iar din funcţia de preşedinte al Consiliului Dirigent a reuşit integrarea rapidă a Transilvaniei.

answer choices

Iuliu Maniu

Ghe. Pop de Băsești

Vasile Goldiș

Alexandru vaida-Voevod

Q.

Eveniment internațional care a creat un context extern favorabil actelor de unire din 1918.

answer choices

Războaiele balcanice

Războiul Rece

Primul Război Mondial

Al Doilea Război Mondial

Q.

Actul final al Unirii, semnat de toți delegații prezenți la eveniment se numea...

answer choices

Rezolvarea Unirii Românilor

Rezoluțiunea Adunării Naționale

Răspunsul la toate problemele românilor

Rezoluția tuturor românilor

Q.

Marea Unire a fost recunoscută de Marile Puteri ale lumii în urma Tratatelor de pace de la...

answer choices

Berlin

București

Moscova

Paris-Versailles

Q.

Marea Adunare Națională a românilor transilvăneni, în fața căreia a fost citită Rezoluția Unirii, votată de toți cei 1228 de delegați, a avut loc la 1 decembrie 1918, la:

answer choices

Cernăuți

Alba Iulia

Timișoara

Sibiu

Q.

Congresul General al Bucovinei a votat unirea provinciei cu România la 15/28 noiembrie 1918, în orașul :

answer choices

Suceava

Cernăuți

Chișinău

Hotin

Q.

Președintele Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, a fost:

answer choices

Iuliu Maniu

Emil Hossu

Miron Cristea

Gheorghe Pop de Băsești

Q.

În 1812, partea de est a Moldovei (Basarabia) a fost anexată de către:

answer choices

Austria

Ungaria

Rusia

Bulgaria

Q.

La începutul anului 1918, Transilvania, Bucovina și Banatul erau integrate:

answer choices

Rusiei

Austro-Ungariei

Bulgariei

Imperiului Otoman

Quizzes you may like
20 Qs
Veterans Day
16.3k plays
20 Qs
The Last Lesson
3.6k plays
20 Qs
Veterans Day
1.6k plays
Geography and Global Studies, US Government, World History
10 Qs
Veterans Day
17.6k plays
17 Qs
Veteran's Day
808 plays
11 Qs
War on the Homefront
754 plays
US History
10 Qs
Remembrance Day
954 plays
20 Qs
Ferdinand
953 plays
Why show ads?
Report Ad