Geography

12th

grade

Image

CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT

8
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Có bao nhiêu đới khí hậu trên bề mặt của Trái Đất?

  3

  4

  5

  6

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Đới nóng (hay đới nhiệt đới) nằm giữa

  chí tuyến và vòng cực.

  hai chí tuyến.

  hai vòng cực.

  cực Bắc đên Nam.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Loại gió thổi thường xuyên trong khu vực đới nóng là

  gió Tín phong.

  gió Đông cực.

  gió Tây ôn đới.

  gió phơn tây nam.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?