QUIZ
Figury Płaskie
21 days ago by
Maja Kubina
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
21 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Które z podanych figur to figury płaskie?

  answer choices

  wielokąt

  koło

  kwadrat

  równoległobok

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jakie jest pole równoległoboku?

  answer choices

  P=axbxc

  P=axa

  P=axh/2

  P=axh

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Przekątne kwadratu (zaznacz 2 odpowiedzi):

  answer choices

  nie mają jednakowej długości

  mają jednakową długość

  są prostopadłe

  są równoległe

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trójkąt który ma jeden kąt prosty nazywamy:

  answer choices

  trójkątem prostokątnym

  trójkątem rozwartokątnym

  trójkątem ostrokątnym

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jakie pole ma romb o podstawie 7cm i wysokości 5cm

  answer choices

  30cm2

  25cm2

  40cm2

  35cm2

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaką literą oznacza się środek i promień koła?

  answer choices

  r-środek s-promień

  s- środek r- promień

  r-środek p-promień

  a- środek b-promień

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaki obwód ma kwadrat o boku 42cm?

  answer choices

  126cm

  168cm

  90cm

  152cm

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ze względu na boki wyróżniamy trójkąty(zaznacz 3 odpowiedzi):

  answer choices

  trójkąty różnoboczne

  trójkąty ładne :D

  trójkąty równoboczne

  trójkąty równoramienne

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jak się nazywa przekątna wielokąta?

  answer choices

  linia

  kreska

  odcinek

  przekątna

 • Question 10
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jakie pole ma prostokąt o bokach: 8cm i 7dm (zaznacz odpowiedzi w cm i dm) :

  answer choices

  5,6cm2

  5,6dm2

  560dm2

  560cm2

 • Question 11
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Czy ,,Trapez" to figura płaska?

  answer choices

  Nie wiem

  Tak

  chyba tak

  Nie

 • Question 12
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jakie jest pole trapezu?

  answer choices

  axa

  (a+b)xh/2

  axh

  (a+h)xb/2

 • Question 13
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaki jest obwód wielokąta o bokach: 5cm, 2cm,14cm,18cm,1cm?

  answer choices

  6dm

  5dm

  3dm

  4dm

 • Question 14
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaka to figura?

  answer choices

  trójkąt

  równoległobok

  trapez

  romb

  nie wiem

 • Question 15
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaka to figura?

  answer choices

  trójkąt

  trapez

  nie wiem

  równoległobok

  romb

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pole rombu jest równe 20cm2. Jedna z przekątnych ma długość 5cm. Jaką długość ma druga przekątna?

  answer choices

  10cm

  5cm

  8cm

  15cm

 • Question 17
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nie istnieje romb, który ma wszystkie kąty równe(Zaznacz ,,Prawda" lub ,,Fałsz")

  answer choices

  Fałsz

  Prawda

 • Question 18
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ile wynosi trzeci z kątów w trójkącie prostokątnym jeśli jeden z nich ma: 30*?

  answer choices

  100*

  70*

  80*

  60*

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Zaznacz ,,Prawda" lub ,,Fałsz".

  1.Każdy kwadrat jest rombem.

  answer choices

  Prawda

  Fałsz

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Oblicz miary kątów.

  answer choices

  1.90* 2.b-120* y-40* 3.q-70*

  1.80* 2.b-130* y- 63* 3.q-80*

  1.55* 2.b-110* y-70* 3.q-50*

  1.45* 2.b-100* y-56* 3.q-60*

 • Question 21
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dokończ zdanie:

  a)Promień okręgu to odcinek łączący...

  b)Cięciwa okręgu to odcinek...

  c)Średnica okręgu to cięciwa...

  d)Średnica okręgu jest dwa razy dłuższa...

  e)Najdłuższa cięciwa okręgu to...

  answer
  a) środek z okręgiem b) łączący dwa dowolne punkty na okręgu c) od promienia do okręgu d) od promieniu okręgu e) średnica
  alternatives
  a) środek z okręgiem b) łączący dwa dowolne punkty na okręgu c) od promienia do okręgu d) od promieniu okręgu e) średnica
Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code