Computers

3rd

grade

Image

SOẠN THẢO VĂN BẢN

859
plays

14 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Em hãy cho biết đâu là biểu tượng của phần mềm Soạn thảo văn bản Word?

  Image
  Image
  Image
  Image
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt
  Image

  Trong vùng soạn thảo có vạch thẳng đứng nhấp nháy, vạch đó được gọi là gì?

  Vùng soạn thảo

  Con trỏ soạn thảo

  Chữ cái

  Chuột

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Để xóa kí tự bên trái con trỏ soạn thảo em nhấn phím nào?

  Enter

  Backspace

  Delete

  CapsLock

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?