Special Education

STATİSTİKA TE-NİS-QRUP

8
plays

8 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Əlamətin bu qiymətləri üçün medianı tapın:

  2,3,4,5,3,6

  3,2

  6

  2,5

  3,5

  3

 • 2. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Verilənlərdən hansı koordinasiya nisbi kəmiyyətinə aiddir?

  büdcə kəsirinin umumi daxili məhsulda xususi cəkisi

  müəyyən növ məhsulun məsrəfi arasındakı nisbət

  əhalinin hər 1000 nəfərinə duşən olənlərin sayı

  büdcə daxilolmalarında əlavə dəyər vergisinin payı

  firmanın 100 fəhləsinə duşən muhəndis-texniki işcilərin sayı

 • 3. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Əhalinin tibb müəssisələri ilə təminatı göstəricisi

  hansı nisbi kəmiyyətdir?

  intensivlik, müqayisə

  intensivlik

  quruluş

  dinamika

  müqayisə, quruluş

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes