Geography

7th

Image

Azərbaycan Respublikasının iqlimi

1

7 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Azərbaycan ərazisi əsasən hansı iqlim qurşağında yerləşir?

  arktik

  subtropik

  subekvatorial

  tropik

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Azərbaycan ərazisində neçə iqlim qurşağı və iqlim tipi vardır?

  2 və 9

  3 və 11

  1 və 10

  4 və 8

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Hansı iqlim tipi yarımtipə ayrılmır?

  yarımsəhra və quru çöl iqlimi

  mülayim isti iqlim

  soyuq iqlim

  dağ-tundra iqlimi

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags