LESSONNEW
Silogismul - definire, structură, figuri și moduri
10 hours ago by
Dumitrel Toma
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live lesson
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
33 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  Silogismul

  Definire

  Structură

  Figuri silogistice

  Moduri silogistice

 • Slide 2
  Report an issue

  Definiții

  • Silogismul este inferenţa (argumentul, forma de raţionare) formată din trei propoziţii (două premise şi o concluzie) şi din trei termeni (S, P şi M).

  • Silogismul este un argument în care din două premise (propoziţii categorice) care au un termen comun (Mse deduce drept concluzie o propoziţie care uneşte ceilalţi doi termeni, extremi, adică termenii necomuni din premise (S, P).

  • Silogismul este tipul fundamental de argument deductiv mediat, alcătuit din numai trei propoziţii categorice, din care două sunt premise, iar a treia este concluzia.

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care sunt cei trei termeni ai silogismului?

  answer choices

  S, P, M

  S, P

  S

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care este termenul comun celor două premise?

  answer choices

  S

  P

  M

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Premisele și concluzia silogismului sunt:

  answer choices

  propoziții categorice

  propoziții compuse

  termeni

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ce termeni se găsesc în concluzia silogismului?

  answer choices

  S, M, P

  S, M

  S, P

  P, M

 • Slide 7
  Report an issue
 • Slide 8
  Report an issue

  Structură

  • Premisa majoră (prima): conține termenul major, numit predicatul silogismului (P) și termenul mediu (M)

  • Premisa minoră (a doua): conține termenul minor, numit subiectul silogismului (S) și termenul mediu (M)

  • Concluzia: conține subiectul silogismului (S) și predicatul silogismului(P)

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cum se numește premisa care conține termenul major (predicatul) silogismului?

  answer choices

  majoră

  minoră

  medie

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cum se numește premisa a doua a silogismului, cea care conține și termenul minor, subiectul silogismului?

  answer choices

  minoră

  majoră

  medie

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  În ce propoziții se află termenul mediu?

  answer choices

  doar în premise

  În premisa majoră și în concluzie

  În premisa minoră și în concluzie

 • Question 12
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ce propoziții sunt adevărate?

  answer choices

  Termenul mediu se află doar în premise.

  Termenul major se află în prima premisă (majoră) și în concluzie.

  Termenul minor se află în a doua premisă (minoră) și în concluzie.

  În concluzie se află doar termenii extremi (termenul minor și termenul major).

  Subiectul silogismului se mai numește și termenul major.

 • Slide 13
  Report an issue

  Indicatorii argumentării

  • De premisă: dacă, deoarece, fiindcă, pentru că, având în vedere că, întrucât, dat fiind că, presupunând că, pornind de la ideea că, pe baza faptului că etc.

  • De concluzie: deci,  prin urmare, rezultă că, aşadar, în concluzie, în consecinţă, decurge că, deducem că, concluzionăm că.

  • Când premisele sunt învecinate, se leagă prin conjuncțiile: și, dar, iar.

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă unele prințese sunt copile, iar unele copile sunt răsfățate, atunci unele răsfățate sunt prințese.

  Care este concluzia silogismului de mai sus?

  answer choices

  Unele prințese sunt copile.

  Unele copile sunt răsfățate.

  Unele răsfățate sunt prințese.

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă unele prințese sunt copile, iar unele copile sunt răsfățate, atunci unele răsfățate sunt prințese.

  Care este premisa majoră a silogismului de mai sus?

  answer choices

  Unele prințese sunt copile.

  Unele copile sunt răsfățate.

  Unele răsfățate sunt prințese.

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Deci toți papagalii sunt ieftini, pentru că toți papagalii este păsări și toate păsările sunt ieftine.

  Care este premisa minoră a silogismului de mai sus?

  answer choices

  Toți papagalii sunt ieftini.

  Toți papagalii sunt păsări.

  Toate păsările sunt ieftine.

 • Question 17
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Reprezintă indicatori de concluzie:

  answer choices

  pentru că

  prin urmare

  deci

  așadar

  în concluzie

 • Question 18
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Reprezintă indicatori de premisă

  answer choices

  dacă

  deoarece

  fiindcă

  având în vedere că

  așadar

 • Slide 19
  Report an issue

  Figurile silogistice

  Există patru (4) figuri silogistice.

  Fiecare figură silogistică reprezintă un mod specific de poziționare a termenului mediu în premise.

  În toate cele patru figuri silogistice, concluzia se structurează identic (S-P).

 • Slide 20
  Report an issue
 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  M-P

  S-M

  S-P

  answer choices

  figura 1

  figura 2

  figura 3

  figura 4

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  P-M

  M-S

  S-P

  answer choices

  figura 1

  figura 2

  figura 3

  figura 4

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  M-P

  M-S

  S-P

  answer choices

  figura 1

  figura 2

  figura 3

  figura 4

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  P-M

  S-M

  S-P

  answer choices

  figura 1

  figura 2

  figura 3

  figura 4

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  S-P

  S-M

  M-P

  answer choices

  figura 1

  figura 2

  figura 3

  figura 4

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  P-M

  S-P

  S-M

  answer choices

  figura 1

  figura 2

  figura 3

  figura 4

 • Question 27
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Concluzia silogismului are întotdeauna forma.

  answer choices

  S-P

  termen minor-termen major

  S-M

  M-P

 • Slide 28
  Report an issue

  Identificarea figurii silogistice a silogismului

  Pasul 1. Se identifică concluzia, pe baza indicatorilor.

  Pasul 2. Se identifică în concluzie S și P.

  Pasul 3. Se identifică premisa care conține P, ea este prima premisă, cea majoră

  Pasul 4. Se identifică premisa care conține S, ea este a doua premisă, cea minoră

  Pasul 5. Se identifică termenul mediu și se evidențiază pozițiile acestuia în cele două premise.

  Pasul 6. În funcție de pozițiile termenului mediu, se stabilește figura silogistică.


 • Slide 29
  Report an issue
 • Slide 30
  Report an issue

  Modurile silogistice

  Reprezintă grupuri de trei (3) litere (a,e,i,o), corespunzătoare tipurilor celor trei propoziții categorice din structura silogismului.


  Exemplu: aei-3 (premisa majoră de tip a, premisă minoră de tip e, concluzie de tip i, figura 3).

  MaP

  MeS

  SiP


  Există 256 de moduri silogistice posibile. Dintre acestea, doar 24 sunt valide (capabile să conducă de la premise adevărate la concluzii adevărate), câte 6 pentru fiecare figură silogistică (6x4=24).

 • Question 31
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ce figură silogistică și ce mod identifici în silogismul


  Dacă toți oamenii sunt ființe raționale, iar unele ființe raționale sunt amuzante, atunci unii oameni sunt amuzanți.

  answer choices

  iai-1

  iai-3

  aia-4

  aii-4

 • Question 32
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Unii navetiști sunt somnoroși.

  Unii somnoroși nu sunt curajoși.

  Niciun curajos nu este somnoros.

  answer choices

  ioi-4

  ioi-1

  ioi-3

  ioi-2

 • Question 33
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Toate plevnencele sunt frumoase.

  Unele frumoase sunt politicoase.

  Unele politicoase sunt plevnence.


  Sunt adevărate propozițiile

  answer choices

  Termenul mediu este "frumoase".

  Termenul major este "plevnence".

  Figura este 3

  Modul este aii-4

  Termenul minor este "politicoase"

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code