QUIZ
Domnia lui Al. I. Cuza
2 months ago by
23 questions
Q.

Cele șapte mari puteri au recunoscut dubla alegere a lui Al. I. Cuza în anul:

answer choices

1858

1859

1860

1861

1862

Q.

Cele șapte mari puteri au recunoscut dubla alegere a lui Al. I. Cuza la:

answer choices

Congresul de pace de la Paris

Conferința de la Constantinopol din 1861

Conferința de la Paris din 1858

Conferința de la Paris din 1859

Q.

Cele șapte mari puteri au recunoscut unirea deplină a Moldovei cu Țara Românească în anul:

answer choices

1859

1860

1861

1862

Q.

Cele șapte mari puteri au recunoscut unirea deplină a Moldovei cu Țara Românească la:

answer choices

Conferința de la Paris din 1859

Conferința de la Paris din 1858

Conferința de la Constantinopol din 1861

Congresul de pace de la Paris

Q.

Lucrările primul guvern unic al Principatelor Unite apoi lucrările primului Parlament unic au fost deschise în anul:

answer choices

1859

1860

1861

1862

Q.

Legea secularizării averilor mănăstirești a fost adoptată în anul:

answer choices

1862

1863

1864

1865

1866

Q.

Legea secularizării averilor mănăstirești a fost adoptată de guvernul condus de către:

answer choices

Barbu Catargiu

Nicolae Krețulescu

Mihail Kogălniceanu

Ion Ghica

Q.

Legea prin care pământurile mănăstirilor au trecut în posesia statului a fost:

answer choices

legea rurală

legea organizării bisericești

legea secularizării averilor mănăstirești

legea instrucțiunii publice

Q.

La 2 mai 1864, Al. I. Cuza a dat o lovitură de stat prin care a dizolvat Adunarea Obştească deoarece:

answer choices

Adunarea Obștească nu era de acord cu proiectul legii rurale prezentat de guvern

Al. I Cuza dorea o Adunare Obștească formată din prietenii săi

Adunarea Obștească nu era de acord cu legea instrucțiunii publice

Prim-ministrul Mihail Kogălniceanu avea relații încordate cu membrii Adunării

Q.

Documentul adoptat de Al. I. Cuza în urma evenimentelor din mai 1864 este:

answer choices

Regulamentul Organic

Convenția de la Paris

Tratatul de pace de la Paris

Statutul Dezvoltător al Convenției de la Paris

Q.

Instituție înființată de Al. I. Cuza:

answer choices

Adunarea Deputaților

Sfatul Țării

Divanul

Corpul Ponderator

Q.

Regim instaurat de Al. I. Cuza în urma evenimentelor din mai 1864:

answer choices

monarhic

republican

autoritar

totalitar

democratic

Q.

Legea rurală a fost adoptată în anul:

answer choices

1862

1863

1864

1865

1866

Q.

Legea instrucțiunii publice a fost adoptată în anul:

answer choices

1866

1865

1864

1863

1862

Q.

Abdicarea lui Al. I. Cuza a avut loc în anul:

answer choices

1859

1861

1864

1866

1867

Q.

Nu este o prevedere a legii rurale:

answer choices

desființarea clăcii

împroprietărirea țăranilor

desființarea iobăgiei

țăranii plăteau timp de 15 ani

țăranii nu puteau vinde pământul timp de 30 de ani

Q.

Prin reformele sale, Al. I. Cuza a contribuit la îndeplinirea unor prevederi menționate în proiectele politice anterioare precum:

answer choices

împroprietărirea țăranilor

desființarea clăcii

emanciparea mănăstirilor închinate

aducerea unui prinț străin pe tronul României

înlăturarea suzeranității otomane

Q.

O urmare a aplicării legii rurale în timpul domniei lui Al. I. Cuza a fost:

answer choices

creșterea ponderii proprietății țărănești

creșterea ponderii proprietății boierești

diminuarea ponderii proprietății țărănești

trecerea averilor mănăstirești în proprietatea statului

Q.

În primii cinci ani după dubla alegere a lui Al. I. Cuza, fuseseră două guverne diferite, la:

answer choices

Iași

Focșani

București

Suceava

Galați

Q.

Pentru a netezi punerea în aplicare a reformelor sale, Cuza a organizat lovitura de stat din anul:

answer choices

1862

1863

1864

1865

1866

Q.

Potrivit ”Statutului Dezvoltător al Convenției de la Paris”, puterea legislativă era acordată:

answer choices

guvernului

Sfatului Țării

unei Adunări bicamerale

Înaltei Curți de Justiție și Casație

Q.

Nu este o urmare a reformelor adoptate de Al. I. Cuza:

answer choices

creșterea ponderii proprietății țărănești

desființarea iobăgiei

pământurile mănăstirilor au trecut în posesia statului

creșterea numărului știutorilor de carte

creșterea numărului de alegători

Q.

Al. I. Cuza a adoptat o nouă lege electorală în anul:

answer choices

1862

1863

1864

1865

1866

Quizzes you may like
15 Qs
Job Skills
4.0k plays
20 Qs
The Merchant of Venice
2.1k plays
20 Qs
Much Ado About Nothing
1.1k plays
British Literature
10 Qs
Merchant of Venice: Act I
1.0k plays
English and Language Arts - 9th
16 Qs
Weddings Around The World
635 plays
10 Qs
Occupations
694 plays
11 Qs
Valentine's Day Trivia
726 plays
14 Qs
Macbeth Drama Vocabulary
719 plays
English and Language Arts - 10th
Why show ads?
Report Ad