QUIZ
Anul 1848 în Țările Române
2 months ago by
21 questions
Q.

Selectați lideri ai mișcării revoluționare din Moldova.

answer choices

Nicolae Bălcescu

Vasile Alecsandri

Ion Ghica

Avram Iancu

Mihail Kogălniceanu

Q.

Selectați programul revoluționarilor din Țara Românească.

answer choices

Petiția Națională

Petiția Proclamație

Proclamația de la Islaz

Prințipiile noastre pentru reformarea țării

Q.

Selectați programul revoluționarilor din Transilvania.

answer choices

Proclamația de la Islaz

Petiția Națională

Petiția Țării

Petiția Proclamație

Q.

Localități în care programele revoluționare au fost prezentate în cadrul unor adunări populare.

answer choices

Brașov

Islaz

Cernăuți

Iași

Blaj

Q.

Documentul cu rol de constituție care era în vigoare în Moldova și Țara Românească în 1848.

answer choices

Constituția cărvunarilor

Convenția de la Paris

Regulamentul Organic

Cererile norodului românesc

Q.

Proiecte politice de la 1848 care prevedeau unirea Moldovei cu Țara Românească.

answer choices

Petiția Țării

Dorințele Partidei Naționale din Moldova

Proclamația de la Islaz

Petiția Proclamație

Prințipiile noastre pentru reformarea patriei

Q.

În ceea ce îi privește pe țărani, documentul ”Prințipiile noastre pentru reformarea patriei” prevedea:

answer choices

desființarea iobăgiei

împroprietărirea cu despăgubire

împroprietărirea fără despăgubire

grabnica îmbunătățire a situației țăranilor fără a se propune soluții

Q.

Asemănări între mișcările revoluționare din Țările Române:

answer choices

toate proiectele elaborate prevedeau unirea Moldovei cu Țara Românească

organizarea adunărilor populare

elaborarea documentelor programatice

toate mișcările revoluționare au fost înăbușite în urma intervenției armatei austriece

Q.

În 1848, statutul politico-juridic al Moldovei și Țării Românești se caracteriza prin:

answer choices

garanția colectivă a marilor puteri

suzeranitate otomană

suzeranitate austriacă

protectorat rusesc

Q.

La 1848, statutul politico-juridic al Transilvaniei, Bucovinei și Banatului se caracteriza prin:

answer choices

suzeranitate otomană

suzeranitate maghiară

protectorat rusesc

suzeranitate austriacă

Q.

Lider al mișcării revoluționare din Transilvania.

answer choices

Mihail Kogălniceanu

Nicolae Bălcescu

Avram Iancu

Al. I. Cuza

Ion Ghica

Q.

Lider al mișcării revoluționare din Țara Românească.

answer choices

Avram Iancu

Simion Bărnuțiu

Nicolae Bălcescu

Vasile Alecsandri

Mihail Kogălniceanu

Q.

”Prințipiile noastre pentru reformarea patriei” și ”Dorințele Partidei Naționale din Moldova” prevedeau:

answer choices

independența

unirea Moldovei cu Țara Românească

desființarea iobăgiei

împroprietărirea țăranilor cu despăgubire

Q.

Nu este o prevedere a proiectului ”Petiția-Proclamație” de la Iași:

answer choices

Sfânta păzire a Regulamentului Organic

Grabnica îmbunătățire a situației țăranilor

libertatea de exprimare

împroprietărirea țăranilor

Q.

Nu este o prevedere a proiectului ”Proclamația de la Islaz”:

answer choices

împroprietărirea țăranilor cu despăgubire

înlăturarea suzeranității otomane

emanciparea mănăstirilor închinate

alegerea domnului din toate categoriile sociale

Q.

Nu este o prevedere a proiectului ”Prințipiile noastre pentru reformarea patriei”:

answer choices

împroprietărirea țăranilor cu despăgubire

unirea Moldovei cu Țara Românească

independența

împroprietărirea țăranilor fără despăgubire

Q.

Nu sunt prevederi ale proiectului ”Dorințele Partidei Naționale din Moldova”:

answer choices

unirea Moldovei cu Țara Românească

împroprietărirea țăranilor cu despăgubire

înlăturarea protectoratului rusesc

respectarea autonomiei

independența

Q.

A redactat programul Petițiunea proclamație de la Iași:

answer choices

Al. I. Cuza

Nicolae Bălcescu

Vasile Alecsandri

Mihail Kogălniceanu

Q.

Cui îi aparțiene afirmația:

"Revoluția europeană fu ocazia, dar nu și cauza revoluției romîne!"?

answer choices

Vasile Alecsandri

Alexandru Ioan Cuza

Nicolae Bălcescu

Ion Heliade Rădulescu

Q.

Ion Heliade-Rădulescu a participat la mișcarea revoluționară din:

answer choices

Bucovina

Banat

Transilvania

Moldova

Țara Românească

Q.

Simion Bărnuțiu a participat la mișcarea revoluționară din:

answer choices

Moldova

Bucovina

Transilvania

Banat

Țara Românească

Quizzes you may like
8 Qs
Natural Disasters
24 plays
10 Qs
Delhi Sultanate
4.4k plays
18 Qs
Who am I?
1.2k plays
14 Qs
Slave Dynasty
1.9k plays
10 Qs
Greetings in Different Languages
1.2k plays
10 Qs
Hobbies In Arabic
1.1k plays
10 Qs
Simple Tense
2.8k plays
10 Qs
Animals
566 plays
Why show ads?
Report Ad