QUIZ
Tipuri de reacții chimice
2 hours ago by
Simona Măciucă
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
26 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Substanțele care se obțin din reacție se numesc

  answer choices

  reactanți

  coeficienți

  indici

  produși de reacție

 • Question 2
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Substanțele care intră în reacție se numesc ...

  answer choices

  reactanți

  produși de reacție

  necunoscute

  valențe

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  O reacție chimică este :

  answer choices

  fotosinteza

  condensarea

  arderea

  sublimarea

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Reacția 2H2 + O2 = 2 H2O este o reacție de ...

  answer choices

  descompunere

  combinare

  substuție

  schimb

 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  În cazul reacţiei dintre fier şi sulfat de cupru:

  answer choices

  Un reactant este substanţă simplă şi unul substanţă compusă

  Amândoi reactanţii sunt substanţe compuse

  Se depune un strat arămiu de cupru pe obiectul din fier.

  Se observă schimbarea culorii soluției din albasru în albastru-verzui.

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Se dă reacţia:

  zinc + acid clorhidric → clorură de zinc + hidrogen. Alegeți afirmațiile corecte de mai jos:

  answer choices

  Produșii de reacție sunt zinc şi acid clorhidric.

  Este o reacție de substituție.

  Produșii de reacție sunt clorura de zinc şi hidrogen.

  Coeficienții chimici sunt, în ordine: 1, 2, 1, 1.

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Coeficienţii care asigură respectarea legii conservării numărului de atomi pentru pentru ecuaţia reacţiei

  Al + S → Al2S3

  sunt (în ordine):

  answer choices

  3, 2, 1

  2, 3, 2

  2, 3, 1

  2, 1, 3

 • Question 8
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alegeţi ecuaţia scrisă corect:

  answer choices

  Mg + O2 → MgO

  Mg + O2 → 2MgO

  2Mg + O2 → 2MgO

  2Mg + O2 → MgO

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Se consideră ecuaţia chimică:

  aMg + bHCl → cMgCl2 + dH2

  Valorile coeficienţilor a,b,c şi d care asigură respectarea legii conservării numărului de atomi pentru ecuația reacției chimice reprezentată mai sus sunt (în ordine):

  answer choices

  1,2,2,1

  1,2,1,1

  2,1,2,1

  1,2,1,2

 • Question 10
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  În 4 molecule de sulfat de aluminiu, 4Al2(SO4)3 se găsesc:

  answer choices

  68 atomi de Al, S și O

  4 atomi de S

  12 atomi de S

  48 atomi de O

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pentru ecuația reacției chimice de mai jos, numărul atomilor de oxigen care ies din reacție este:

  Al+ 3AgNO3 = Al(NO3)3 + 3Ag

  answer choices

  3

  6

  9

  1

 • Question 12
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Se dă formula chimică Na2SO4.

  Sunt adevărate afirmațiile:

  answer choices

  Semnifică Sulfură de sodiu.

  Semnifică Sulfit de sodiu.

  Semnifică Sulfat de sodiu.

  Este o sare neutră.

 • Question 13
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tipul reacției reprezentată prin ecuația

  Cu(OH)2= CuO+ H2O , este:

  answer choices

  Combinare

  Descompunere

  Înlocuire

  Schimb

 • Question 14
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Masa molara a sulfatului de magneziu MgSO4 este:

  ( Mase atomice: Mg-24, S-32, O-16)

  answer choices

  100g/mol

  72g/mol

  120g/mol

  220g/mol

 • Question 15
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Reacționează 5moli de fier cu 8 moli de clor conform ecuației:

  2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

  Cine este în exces și cu cât?

  answer choices

  Cl2; 0,5 moli

  Cl2; 3 moli

  Fe; 2 moli

  Cl2; 7,5 moli

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  În ce raport molar se combină aluminiul cu clorul (Al + Cl2)?

  answer choices

  2Al + 4Cl3

  2Al + 3Cl3

  Al + 3Cl3

  2Al + 3Cl2

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Completați ecuația chimică: Mg + 2HNO3 → ... + ... .

  answer choices

  Mg(NO)2 + H2

  Mg(NO3) + H2

  Mg(NO3)2 + H2

  Mg(NO3)2 + H

 • Question 18
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Completați ecuația chimică: Ca + H2SO4→ ... + ... .

  answer choices

  CaSO4 + H2

  Ca(SO3)4 + H2

  Ca(SO3) + H2

  CaSO + H2

 • Question 19
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Completați ecuația chimică : 2H2O2→ ... + ...

  answer choices

  2H2O + O

  2HO + HO2

  2H2O + O2

  2H2O + H2

 • Question 20
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Completați ecuația chimică: Zn + 2HCl→ ... + ... .

  answer choices

  Zn3Cl2 + H2

  ZnCl2 + H

  ZnCl + H2

  ZnCl2 + H2

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Legea conservării masei substanțelor, într-o reacție chimică, precizează că ...

  answer choices

  masa reactanților >masa produșilor de reacție

  masa reactanților diferă de masa produșilor de reacție

  masa reactanților < masa produșilor de reacție

  masa reactanților = masa produșilor de reacție

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  În ecuația chimică se respectă ...

  answer choices

  legea conservării numărului de atomi

  legea periodicității

  legea drepturilor de autor

  nu necesită respectarea vreunei legi

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pentru reacția 2KClO3 = 2 KCl + 3O2, produșii sunt:

  answer choices

  KClO3 și KCl

  KClO3 și O2

  O2 și KCl

  KClO3

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  În reacția K + H2O = KOH + H2, coeficienții substanțelor, în ordine, vor fi ....

  answer choices

  1, 2, 2,1

  2,2,2,1

  2,1,2,1

  2, 2,1,2

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pentru 2 H2SO4, numărul total al atomilor este ......

  answer choices

  7

  12

  14

  16

 • Question 26
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Se dă ecuația chimică:

  Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

  Sunt corecte afirmațiile:

  answer choices

  Este reacție de înlocuire.

  Reacția este posibilă deoarece Mg e un metal cu reactivitate mare, situat în seria de activitate chimică a metalelor înaintea hidrogenului.

  Reacția nu este posibilă deoarece Mg e situat în seria de activitate chimică a metalelor după hidrogen.

  Este o reacție de dublă înlocuire.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code