Chemistry

11th -

12th

Image

Pochodne węglowodorów

10

14 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  propanon i propanal to przykład:

  tautomerii

  metamerii

  izomerii geometrycznej

  izomerii szkieletowej

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Alkohole otrzymujemy drogą:

  katalitycznego uwodnienia alkenów

  prób Trommera i Tollensa

  katalitycznego uwodnienia alkinów i utleniania alkoholi I-rzędowych

  katalitycznego uwodnienia alkinów i utleniania alkoholi II-rzędowych

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Co powoduje, że aldehydy mają niższe temperatury wrzenia względem odpowiadającym im alkoholom I-rzędowym

  występowanie zjawiska asocjacji cząsteczek

  brak zjawiska asocjacji cząsteczek

  dysocjacja cząsteczek

  brak dysocjacji cząsteczek

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags