Other

7th

grade

Image

pre-test DIGNIDAD GRADE 7

19
plays

5 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Bakit nilikhang hindi pantay-pantay ang lahat ng tao sa mundo?

  a. Matututo tayo ng pagpapakumbaba at pagpapaubaya.

  b. Mabibigyan pa ng pagkakataon ang tao na maunawaan ang halaga ng talento at kakayahan na biyaya ng Diyos sa iilang tao.

  c. Makikilala natin ang pagkakaiba sa antas ng lipunan upang maturuan tayong magsikap at magpunyagi para sa pag-unlad ng ating pagkatao.

  d. Mauunawaan ng tao na kailangan niya ang kanyang kapwa dahil sa kanila natin matatanggap ang ating mga pangangailangang materyal at espiritwal.

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  2. Saan nagkakapantay-pantay ang mga tao?

  a. Sa paningin ng Diyos at ng lipunan

  b. Sa pagmamahal ng kani-kanilang pamilya

  c. Sa kanilang dignidad bilang tao at ang karapatan na dumadaloy mula rito

  d. Sa pagdating ng huling yugto ng kanyang buhay sa daigdig

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  3. Ang sumusunod ay mga pananagutan ng tao batay sa kanyang dignidad maliban sa:

  a. Igalang ang sariling buhay at buhay ng kapwa.

  b. Isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos.

  c. Maging pantay sa pakikitungo sa lahat ng tao sa lahat ng pagkakataon

  d. Pakitunguhan ang kapwa ayon sa iyong nais na gawin nilang pakikitungo sa iyo.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?