Physics

Professional Development

Image

Bài tập sự nở vì nhiệt Vật lí 6

2
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng?

  Khối lượng của chất lỏng tăng

  Trọng lượng của chất lỏng tăng

  Thể tích của chất lỏng tăng

  Cả khối lượng , trọng lượng và thể tích của chất lỏng tăng

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Hộp quẹt ga khi còn đầy ga trong quẹt nếu đem phơi nắng thì sẽ dễ bị nổ. Giải thích tại sao?

  Vì khi phơi nắng, nhiệt độ tăng, ga ở dạng lỏng sẽ giảm thể tích làm hộp quẹt bị nổ.

  Vì khi phơi nắng, nhiệt độ tăng, ga ở dạng khí sẽ tăng thể tích làm hộp quẹt bị nổ.

  Vì khi phơi nắng, nhiệt độ tăng, ga ở dạng khí sẽ giảm thể tích làm hộp quẹt bị nổ.

  Vì khi phơi nắng, nhiệt độ tăng, ga ở dạng lỏng sẽ tăng thể tích làm hộp quẹt bị nổ.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Chất khi nở vì nhiệt ... chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt ... chất rắn

  Nhiều hơn- ít hơn

  Nhiều hơn- nhiều hơn

  Ít hơn- nhiều hơn

  Ít hơn- ít hơn

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?