Other

Summative Test in Filipino 7

3
plays

5 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  5 seconds
  1 pt

  Humagulgol ang ama dahil sa pag -alis ng kanyang anak.Ano ang ibig sabihin ng salitang Humagulgol?

  a. umiyak nang tahimik

  b. tumawa nang malakas

  c. umiyak nang malakas

  d. umawit nang malakas

 • 2. Multiple-choice
  5 seconds
  1 pt

  2. Siya ay nanlulumo nang makita niya ang nagkalat na bahagi ng bangkang sinakyan ng kanyang mga anak. Ano ang ibig sabihin ng salitang nanlulumo?

  a. nagsasaya

  b. nanghihina

  c. nagtataka

  d. nagagalit

 • 3. Multiple-choice
  5 seconds
  1 pt

  Sa kanyang pag-uwi ay isang napakatahimik at napakalungkot na tahanan ang kanyang dinatnan.Ano ang ibig sabihin ng salitang dinatnan?

  a. nakita

  b. natuklasan

  c. naabutan

  d. natanaw

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes