Mathematics, English, Fun

1st -

3rdgrade

Image

Quiz đố vui

270
plays

37 questions

Show Answers
See Preview
 • Fill in the Blank
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  1810 x 3 = ?

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  9950 : 5 = ?

  1991

  1998

  1990

  1890

  1809

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Khi ta làm bài toán liên quan đến rút đơn vị , ta cần làm mấy bước . Đó là những bước nào ?

  2 bước , bước 1 trừ , bước hai nhân

  2 bước , bước 1 chia , bước hai nhân

  2 bước , bước 1 nhân , bước hai chia

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?