World Languages

7th

Image

Зависне реченице 2

0

20 questions

 • 1. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  Говорим му стално да упише курс за учење страног језика.

  изрична

  односна

  временска

  месна

 • 2. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  Уколико нас позову у госте, доћи ћемо.

  узрочна

  условна

  намерна

  начинска

 • 3. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  Чекао сам дуго у реду како бих добио аутограм омиљеног глумца.

  начинска

  намерна

  допусна

  последична

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags