Other

Image

Quiz(Makrong Kasanayan sa Pakikinig)

88
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  1. Ang pagdinig ay tumutukoy sa pagtanggap ng tunog (salita, pariral o pangungusap) na nagdadala ng mensahe

  TAMA

  MALI

 • 2. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  2.May komunikasyong nagaganap sa pagitan natin at ng nagsasalita kapag hindi nauunawaan ang kanyang sinabi.

  TAMA

  MALI

 • 3. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  3. Sa mapanuring pakikinig (Critical Listening) ay nagkakaroon ng palitan ng opinyon, pagsagot sa mga tanong at paghahain ng mga tanong at pagbibigay impormasyon

  TAMA

  MALI

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes