pencil-icon
Build your own quiz

Biology

11th

grade

Image

2.3 Organ Utama Transpirasi

312
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah maksud transpirasi ?

  Proses penyejatan wap air daripada tumbuhan ke atmosfera

  Proses kehilangan air daripada tumbuhan ke atmosfera

  Proses menambah air ke stoma

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Air menyejat daripada daun melalui_____________.

  Sel pengawal

  Stoma

  Vakuol

  Kloroplas

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Adakah transpirasi menghasilkan daya tarikan yg menggerakkan air & garam mineral secara berterusan di dalam salur xilem dari akar ke semua sel tumbuhan ?

  tidak

  ya

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?