World Languages

SUMMATIVE TEST IN MTB #2.1

26
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  1. Ako si Andy. ______kining notebook nga akong gisulatan.

  Ako

  Ikaw

  Iya

  Siya

 • 2. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  2. _________ ni Sarah ang gigamit nako nga lapis .

  Akua

  Iyaha

  Inyuha

  Imo

 • 3. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  3.Nanuroy mi sa ________ ni Popoy ug Lalaine nga balay

  amua

  imo

  ilaha

  akua

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes