Geography, World Languages, Professional Development

Image

ARALING PANLIPUNAN 2 QUARTER SUMMATIVE ASSESSMENT

21
plays

20 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  5 minutes
  1 pt

  Ang kabuuang bilang o dami ng tao sa isang lugar ay tinatawag na ___________.

  densidad

  populasyon

  pangkat-etniko

  pagbabadyet

 • 2. Multiple-choice
  5 minutes
  1 pt

  Ang mga sumusunod ay halimbawa ng mga pangunahing pangangailan ng tao maliban sa _________.

  pagkain

  tirahan

  salapi

  kasuotan

 • 3. Multiple-choice
  5 minutes
  1 pt

  Ang tawag sa paglalaan ng salapi o halaga sa bawat pangangailangan ng pamilya.

  populasyon

  tradisyon

  pagbabadyet

  kabuuang gastos

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes